Firma Banach Outsourcing została  uhonorowana tytułem Rzetelnego Outsourcera 2015 przez Forum Media Polska – wydawcę Outsourcing Magazine. Jest polecana jako „sprawdzony Partner Biznesowy” oferujący najwyższe standardy działania”. Choć Banach Outsourcing pod własnym szyldem działa od marca 2014 r., od początku oferuje najwyższe branżowe standardy oraz jakość usług na światowym poziomie. Ich gwarantem jest założycielka spółki,…

Kontrola wewnętrzna, niesłusznie utożsamiana z audytem, stanowi nieodłączny element procedury zarządzania i kontrolowania procesami występującymi w jednostce. Termin określa nie tylko nadzorowanie według ściśle określonych procedur, ale także sposób na przybliżanie podmiotu do postawionych celów poprzez wykonywanie odpowiednich czynności przez kierownictwo. Brzmi groźnie – czy należy więc się bać?

Członkowie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mają szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o działanie w imieniu spółki, jednak nie każdy pamięta, że ciąży na nich również odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania. W Kodeksie spółek handlowych przyjęto, że odpowiedzialność za nie ponosi spółka, a nie wspólnicy czy zarząd. Mimo to prawnie zostały określone pewne sytuacje, gdy…

Rząd nie rezygnuje z opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC – controlled foreign corporation). Pierwsze założenia zostały opracowane jeszcze w 2013 roku z zamiarem wprowadzenia ich w życie z początkiem 2014 roku, jednak tak się nie stało. Nowy projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku, a przepisy mają…

Wiele brakuje organom administracji podatkowej do tego, aby móc powiedzieć, że działają efektywnie. Systematycznie wprowadzane są jednak zmiany dążące do poprawy obsługi podatników oraz wzmocnienia innych podstawowych funkcji administracji podatkowej. Tym razem Ministerstwo Finansów wdraża kilka zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Inną…

Ministerstwo Finansów w ramach działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej planuje wiele zmian i nowości w systemie fiskalnym wprowadzanych systematycznie do roku 2017. Jednym z najważniejszych zadań jest informatyzacja obsługi podatników, a szczególnie informatyzacja gromadzenia i wymiany informacji podatkowych, między innymi w celu uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w…

W Polsce istnieje kilka grup zawodowych posiadających rozbudowane przywileje, przede wszystkim natury finansowej, takie jak dodatkowe nagrody pieniężne, trzynaste i czternaste pensje lub otrzymanie procentowej wysokości wynagrodzenia za dany przepracowany okres. Od lat kolejne rządy próbują w pewnym stopniu ograniczyć niektóre z korzyści będących najbardziej uciążliwymi dla finansów państwa, jednak poszczególne związki zawodowe skutecznie odpierają…

Kiedy powstaje rada nadzorcza w spółce z o.o.? Rada nadzorcza może powstać w spółce z o.o., w której kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tysięcy złotych i ma ona ponad 25 wspólników. Może istnieć również, jeśli spółka nie spełnia tych wymogów, będzie ona wtedy organem fakultatywnym, jeśli zostanie powołana przez zgromadzenie wspólników. Musi składać się…

Regularne otrzymywanie faktur za media oraz ich specyfika nie są obce nikomu, kto prowadził kiedykolwiek działalność gospodarczą. Energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne oraz radiowe – bez nich prowadzenie działalności nie byłoby możliwe. Jakie zatem zmiany w zakresie ewidencjonowania tych opłat weszły w życie wraz z wejściem roku 2014?

Jednym ze sposobów stosowanym przez wielu przedsiębiorców na radzenie sobie z niedoborem środków trwałych w postaci samochodów jest zaangażowanie prywatnych pojazdów, w posiadaniu jakich są pracownicy. Rodzi to konsekwencje prawno-rachunkowe zarówno dla pracodawcy jak i właściciela środka transportu. Wykorzystywanie samochodów niebędących własnością firmy na potrzeby działalności powoduje skutek finansowy w postaci wypłaty przez właściciela jednostki…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: