Skip to main content

Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia, które nowelizujące rozporządzenie UE nr 910/2014 sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Nowelizacja wprowadza prawne ramy funkcjonowania europejskich portfeli tożsamości cyfrowej European Digital Identity Wallet; EDIW).

Europejski portfel umożliwia wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom UE unijnym na przechowywanie oraz udostępnianie swoich dokumentów tożsamości i poświadczeń w usługach publicznych i prywatnych we wszystkich państwach członkowskich. Co więcej ma umożliwić użytkownikom elektroniczne identyfikowanie się i uwierzytelnianie nie tylko w trybie online, ale również w interakcjach tradycyjnych (offline).
Implementacja eID przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów identyfikacji osób i podmiotów gospodarczych oraz ograniczy typowe trudności związane z procesem weryfikacji. Dla przedsiębiorców bardziej zharmonizowane podejście do identyfikacji cyfrowej powinno zmniejszyć ryzyka i koszty stosowania rozbieżnych krajowych rozwiązań.

Do głównych funkcji europejskiego portfela cyfrowego należą m.in.:

  • korzystanie z administracji elektronicznej,
  • otwieranie rachunków bankowych,
  • rejestracja kart SIM,
  • uzyskiwanie podpisu kwalifikowanego,
  • korzystanie z mobilnego prawa jazdy,
  • uzyskiwanie usług na receptę,
  • uzyskiwanie dostępu do dziennika wszystkich transakcji przez eID za pośrednictwem wspólnego pulpitu nawigacyjnego.

Korzystanie z europejskiego portfela cyfrowego będzie fakultatywne, dobrowolne. Dzięki niemu będzie można w dowolnym kraju Unii Europejskiej np. złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia, zgłosić zmianę adresu czy otworzyć rachunek bankowy. Za pomocą europejskiej tożsamości cyfrowej będzie możliwe wynajęcie samochodu, złożenie deklaracji podatkowej, etc. Europejski portfel będzie można także użyć przy korzystaniu z największych platform internetowych takich jak Facebook, Twitter, Amazon, Google.

Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie dla użytkowników europejskiego portfela cyfrowego (eID) bezpłatnych kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Będą one miały taką samą moc prawną jak podpis odręczny.

Europejski portfel cyfrowy ma być uznawany jako element SCA (ang. Strong Customer Authentication) m.in. w bankowości i usługach finansowych w przypadku, gdy SCA jest wymagane przez prawo krajowe, UE lub przez umowę.

Portfel cyfrowy przewiduje również funkcjonalność pulpitu prywatności, który będzie zapewniać użytkownikom możliwość kontroli nad swoimi danymi osobowymi, w tym będzie przewidywać możliwość złożenia żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z RODO.

Chociaż portfel cyfrowymoże nie odgrywać aktywnej roli w potwierdzaniu i weryfikacji tożsamości, ponieważ usługi te można świadczyć przy użyciu istniejących ram w państwach członkowskich (np. w Polsce za pomocą mObywatel), najprawdopodobniej będzie on używany jako środek uwierzytelniania.

W projekcie regulacji zawarto obowiązek tworzenia cyfrowych tożsamości na podstawie oprogramowania open source, co ma podnieść poziom bezpieczeństwa, a także stanowić bodziec dla dalszej innowacyjności. Ustalono również rygorystyczne zasady rejestracji i nadzoru nad zaangażowanymi podmiotami, aby zapewnić rozliczalność i identyfikowalność.

Nowelizacja eIDAS procedowana jest w ramach tzw. zwykłej procedury ustawodawczej, po jej uchwaleniu przez Parlament Europejski niezbędne jest jeszcze zatwierdzenie przez Radę Unii Europejskiej. Akt wejdzie w życie 20. dnia po publikacji Dzienniku Urzędowym UE.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy