Projekt unijny

BON NA CYFRYZACJĘ

Opis projektu

Banach Outsourcung sp z o.o. realizuje projekt pn. „Baza Wiedzy i CRM jako narzędzia warunkujące zdalne dzielenie się wiedzą (edukacja) wśród pracowników i klientów w branży usług profesjonalnych” w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie zintegrowanego narzędzia BAZA WIEDZY I CRM do gromadzenia, kompletowania oraz udostępniania, wyszukiwania informacji tworzonych podczas usług szkoleniowych i rachunkowych dla klientów i pracowników w sposób zdalny.

Cele projektu

Celem projektu jest wdrożenie elektronicznych narządzi dystrybucji wiedzy i usług szkoleniowych dla kadry managerskiej w obszarze controllingu finansowego. Banach Outsourcing realizuje usługi szkoleniowe dla kadry managerskiej szczególnie w dziedzinie controllingu, które są ściśle powiązane z usługami rachunkowymi. Spółka zmuszona jest poczynić nakłady na infrastrukturę komunikacyjną i dostęp do zasobów bazy wiedzy dla klientów, aby utrzymać ciągłość usług w zakresie consultingu finansowego, HR, prawnego. Niezbędnym jest wprowadzenie rozwiązań elektronicznego dostępu do Bazy Wiedzy i CRM – zdalnego dostępnego przez Internet.

Planowane efekty

Nowy System CRM/BAZA WIEDZY:

  • zastąpi dysk sieciowy w zakresie przechowywania informacji na temat klientów, umożliwi tworzenie kartotek dotyczących konkretnego klienta, kontrahenta, dostawcy oraz przypisywania do nich informacji takich jak np. numer telefonu kontaktowego, podpisana umowa, szablony protokołów prac itp.
  • zastąpi częściowo KOMUNIKATOR Slack. System będzie narzędziem wygodniejszym do umieszczania wewnątrzfirmowych ogłoszeń i dyskusji nad nimi.
  • umożliwi korzystanie w funkcjonalności SYSTEMU CRM takich jak: możliwość wglądu w czasie rzeczywistym w ostatnie kontakty z klientem, przechowywanie bardziej szczegółowych informacji o kliencie w sposób uporządkowany (wyszukiwanie odpowiednich dokumentów po słowach kluczach), masowe wysyłanie maili, archiwizację korespondencji mailowej. System ułatwi komunikację z obecnymi i nowymi klientami. Będzie on pełnił również funkcję bazy wiedzy.
  • będzie dostępny z poziomu każdego stanowiska pracy, jak i również z każdego urządzenia, które ma dostęp do Internetu. Oznacza to lepsze przygotowanie na sytuacje podobne do pandemii, umożliwia łatwą pracę zdalną oraz większą niezależność naszej firmy od lokalizacji biznesu klienta. Dysk sieciowy przestanie być miejscem do archiwizacji danych dotyczących klientów, jego działanie zostanie ograniczone do archiwizacji kopii zapasowych baz danych, wirtualnych serwerów itp.

Wartość projektu i Wkład Funduszy Europejskich

Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane) 219 216,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich 186 333,60 zł