COMPLIANCE ORGANIZACYJNY

Jeśli Sejm uchwali ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wzrośnie znaczenie compliance officera w Polsce. W praktyce wprowadzi ona bowiem obowiązek zaangażowania specjalisty od zarządzania zgodnością podejmowanych działań m.in.: z przepisami prawa, rekomendacjami, dobrymi praktykami rynkowymi. Organizacyjny compliance zasadniczo wchodzi w zakres obowiązku należytej staranności. Choć obowiązujące aktualnie przepisy prawa nie nakładają jeszcze systemowego obowiązku wdrożenia programów compliance, to ustawa o odpowiedzialności „karnej” podmiotów zbiorowych może być tak pojmowana. Zatem dla bezpieczeństwa nie tylko prawnego czy finansowego, ale także dla transparentności biznesu i prawidłowych relacji ze wszystkimi interesariuszami firmy, warto zadbać o zgodność podejmowanych działań m.in.: z przepisami prawa, rekomendacjami czy dobrymi praktykami rynkowymi.

Dowiedz się jak możemy Cię wesprzeć. Zadzwoń do nas i poproś o konsultację!