ROZWÓJ

KADR

Profesjonalne szkolenia, coaching oraz zarządzanie talentami,
dla rozwoju kapitału intelektualnego twoich kadr, a tym samym
– dla wzrostu wartości i pozycji konkurencyjnej twojej organizacji.
Korzyści z podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji pracowników skala od 1 do 10
7
wzrost zawodowych
umiejętności
pracowników
7
wzrost
efektywności
pracowników
6
wzrost
motywacji
pracowników
6
wzrost
lojalności
pracowników

Dane PARP na podstawie badania konsorcjum PSDB i spółki Quality Watch, pt. „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”. Próba: N = 600 pracowników kadry zarządzającej oraz N = 1200 pracowników firm sektora MSP, wzbogacone trzydziestoma pogłębionymi wywiadami z reprezentantami menedżerów.

Kapitał ludzki organizacji
ma niezaprzeczalną wartość.
Składają się na niego: wiedza, umiejętności, zdolności oraz motywacja pracowników danej firmy. Kapitał ludzki ma również wartość księgową jako część kapitału intelektualnego, a zatem i rynkowej wartości przedsiębiorstwa. To aktywa niematerialne, które niejednokrotnie decydują o przewadze konkurencyjnej firmy. Najlepsi pracownicy są przecież źródłem innowacji, a więc i przyszłych dochodów organizacji. Nakłady na ich rozwój, 
to nie zbędny koszt, a strategicznie ważna inwestycja.
Skuteczne wspieranie organizacji
Eksperci Banach Outsourcing – wybitni praktycy i zarazem miłośnicy HR, za osobisty cel stawiają sobie skuteczne wspieranie organizacji w uzyskaniu przez nie pełni sukcesu oraz maksymalnej efektywności ich zespołów, poprzez profesjonalnie zaprojektowane i wdrożone programy rozwoju kadr, ściśle powiązane z potrzebnymi danej firmy, kompetencjami oraz ocenami pracowników.
Rozwiązania, które mnożą zyski:
Szkolenia
Coaching
Zarządzanie
telentami

ETAPY

współpracy

Definiowanie kierunku i sposobu
rozwoju poszczególnych pracowników
Tworzenie dedykowanego:
- systemu zarządzania karierą,
- planu sukcesji,
- systemu rotacji na stanowiskach,
- indywidualnych ścieżek kariery.
Identyfikacja
krytycznych kompetencji
Eksperci Banach Outsourcing w pierwszej kolejności koncentrują się na wsparciu danej organizacji w trafnym zidentyfikowaniu krytycznych kompetencji, które powinny zostać rozwinięte.
Większa elastyczność/ i łatwa skalowalność
Ponad 25% redukcji/ kosztów operacyjnych
Zgodność z aktualnymi/ regulacjami i przepisami

Korzyści płynące z outsourcingu na podstawie badań KPMG i HFS.

Na wszystkie pytania

odpowiedź brzmi

Tak

Czy obsługujecie klientów z innych miast?

Tak, dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów odległość między Państwem, a nami nie ma
znaczenia. Poprzez webową wersję naszego oprogramowania Merit ERP, wszystkie faktury
przesyłane są bezpośrednio do nas. Nie ma konieczności gromadzenia faktur w segregatorach i
wysyłania ich pocztą. W ten sposób nie ginie też żadna faktura i dostarczane są do nas na czas.

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo naszych danych oraz dokumentów?

Państwa dokumenty przechowywane są na bezpiecznych serwerach naszego zewnętrznego
dostawcy. Gwarantuje on najwyższe standardy usługi hostingu, wielokrotną kopię zapisu, oraz
szyfrowanie danych. Webowa wersja naszego oprogramowania Merit ERP dodatkowo pozwala na
swobodny dostęp i kontrolę nad dokumentami znajdującymi się w elektronicznym obiegu.

Czy mogę być spokojny o ciągłość realizacji usługi?

Tak. Realizacja usługi w formie outsourcingu na nas przekłada obowiązek utrzymania pełnej
dostępności i gotowości zespołu realizującego Państwa zadania. Ponadto, nasza organizacja
umożliwia zastępstwo w nieoczekiwanych sytuacjach.

Czy mogę być spokojny o powierzone Państwu obowiązki?

Tak. Swoje działania zabezpieczamy wysoką na 5 mln. polisą, co jest wyjątkiem w branży.

Moja firma ma klika oddziałów w różnych miastach w Polsce oraz za granicą. Czy outsourcing jest również dla nas?

Tak. Scalenie rozproszonej organizacji w formie jednego zewnętrznego działu księgowego umożliwia
realny nadzór i kontrolę nad całością organizacji.

Nasza firma szykuje się do intensywnego wzrostu. Czy jesteście Państwo w stanie nam pomóc?

Tak, nasz zespół obsługujący jednocześnie kilka podmiotów ma zdolność do optymalizacji zasobów.

Poproś o kontakt

Pozwól naszym klientom, opowiedzieć Ci jak wygląda współpraca z Banach Outsourcing

Pozwól naszym klientom, opowiedzieć Ci jak wygląda współpraca z Banach Outsourcing

Case Study

Case Study

Grupa zarządza z Belgii 8 parkami rozrywki: w Belgii, Holandii, Niemczech i
Polsce Polski oddział zatrudnia ok. 60 osób. Współpracujemy od 2020 roku.

Wyzwanie

Brak głównej księgowej;
centrum
usług wspólnych
prowadzone z Belgii (na SAP-ie).

Rozwiązanie

Aby zoptymalizować finansowe obciążenia dla klienta i zabezpieczyć obszar dla niego najbardziej newralgiczny w Polsce, a jednocześnie najtrudniejszy do obsługi przez CUW w Belgii, finalnie uzgodniliśmy, że poprowadzimy sprawozdawczość oraz zajmiemy się weryfikacją faktur sprzedażowych (belgijscy pracownicy nie znają języka polskiego).

Nidec Corporation to japoński lider produkcji silników elektrycznych.
W Polsce zatrudnia ok. 120 osób. Współpracujemy od 2017 roku.

Wyzwanie

Rozpad działu księgowości. Nacisk na perfekcję i zerowy poziom błędów w rozliczeniach płacowych ze względu m.in. na presję pracowników.

Rozwiązanie

Oddelegowaliśmy do spółki biegłego rewidenta, który uporządkował sprawy księgowe spółki – sprawdził się na tyle, że został przez klienta zatrudniony. Aktualnie prowadzimy sprawy płacowe firmy Nidec zapewniając jej oczekiwany najwyższy poziom jakości.

Spółka pod marką QUIOSQEUE posiada ok. 150 sklepów w 80
największych miastach w Polsce, prowadzi również
sklep internetowy. Współpracujemy od 2020 roku.

Wyzwanie

Brak głównej księgowej; zawiła struktura
organizacyjna (wydzielonych ok. 100 spółek).

Rozwiązanie

Uporządkowaliśmy sprawy księgowe wszystkich spółek, wsparliśmy proces restrukturyzacji grupy, o dużej skali. Obecnie prowadzimy sprawozdawczość statutową.

Stiga to szwedzka marka producenta maszyn ogrodniczych.
Zatrudniają w Polsce ok. 60 osób. Są naszym klientem od 2018 roku.

Wyzwanie

Rezygnacja z pracy głównej kadrowej.

Rozwiązanie

Sprawnie przejęliśmy pełne spektrum zadań kadrowo-płacowych, także w zakresie PPK. Obecnie wdrażamy Portal HR-owy od Asseco.

Profitroom to poznański dostawca technologii SaaS i usług
marketingu hotelowego dla hoteli i apartamentów.
Spółka zatrudnia ok. 180 osób. Współpracujemy od 2021 roku.

Wyzwanie

Poprzez wcześniejszy kontakt i znajomość z okresu współpracy w Allegro, zostaliśmy zaproszeni do prowadzenia spraw księgowych, także z racji doświadczeniu w pracy dla spółek z branży hotelarskiej. Klient miał ponadto trudności komunikacyjne z personelem w zagranicznym oddziale.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dla spółki rozwiązania o charakterze centrum usług wspólnych – przejęliśmy obsługę ksiąg w oddziale niemieckim, zajęliśmy się księgowością na Wyspach Brytyjskich oraz w Czechach, włącznie z rejestracją do celów VAT; zagranicznym oddziałom pozostawiliśmy obsługę spraw podatkowych zgodnie z lokalnym prawodawstwem.

To skandynawska firma obecna w Polsce od ponad 30 lat, z siedzibą w Łodzi.
Są naszym klientem od 2021 roku.

Wyzwanie

Problem personalny wewnątrz spółki na poziomie osób zajmujących się finansami i księgowością. Nagły brak dostępności księgowej w terminie złożenia deklaracji VAT. Zależność klienta od jednej osoby skupiającej w ręku sprawy finansowe.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy deklarację VAT na czas, mimo braku formalnego przejęcia spółki oraz wdrożenia w zadania; sprawnie przejęliśmy prowadzenie sprawozdawczości statutowej i spraw podatkowych; otrzymaliśmy do realizacji likwidację oddziału na Białorusi (zamiast firmy z BIG4).

EFEKTYWNOŚĆ

MOTOREM

SUKCESU

Effectiveness driving success

Wierzymy, że podstawą dobrych relacji są szybkie reakcje i sprawne działanie,
które zawdzięczamy dostępności licznej kadry menedżerskiej. Lecz tym
co naprawdę nas wyróżnia jest autentycznie indywidualne podejście.

Firmy naszych klientów
łączy jedno. Każda jest inna.

Wpasowujemy się w struktury
organizacyjne naszych klientów,
zamiast reorganizować ich pracę.

Każda firma ma
zupełnie inne potrzeby.

Dlatego każdą usługę projektujemy
Indywidualnie w zależności od
sytuacji, potrzeb i oczekiwań.

Każda firma ma
zupełnie inne cele.

Podejmujemy się spraw trudnych,
złożonych, precendensowych, które
wydają się zbyt trudne dla konkurentów.

DLACZEGO

MY? CO NAS

wyróżnia?

Kompetencje

Aby dyrektor finansowy
mógł strategicznie wspierać
rozwój swojej organizacji,
musi mieć na to przestrzeń.

Osiąga ją, gdy przestaje być
ograniczony nadzorem spraw księgowych i śledzeniem
zmian w przepisach prawa.


Katarzyna Banach
- prezes zarządu.

Aby dyrektor finansowy
mógł strategicznie wspierać
rozwój swojej organizacji,
musi mieć na to przestrzeń.

Osiąga ją, gdy przestaje być
ograniczony nadzorem spraw księgowych i śledzeniem
zmian w przepisach prawa.


Katarzyna Banach
- prezes zarządu.

Porozmawiajmy

o Twojej księgowości.

Możesz też napisać na: info@banachoutsourcing.pl
*Szacunkowa liczba generowanych prez firmę
dokumentów księgowych w skali mięsiąca

prawdopodobnie

zainteresują Cię

Nasze publikacje

Czy outsourcing księgowości
to same zalety?

Czytaj publikację

Na co uważać powierzając
księgowość zewnętrznej firmie?

Czytaj publikację