Outsourcing

HCM

W HR Management, ocena pracowników, badanie opinii
i satysfakcji kadr, zarządzanie kompetencjami i wiedzą, outsourcing
funkcji personalnej – dla maksymalnego zwrotu
z inwestycji w kapitał ludzki.
26
oszczędność
kosztów
23
koncentracja
na strategii
22
redukcja
ryzyka
18
doskonałość
procesów
Przejście od centrum kosztów, do centrum zysku.

Wyniki Europejskiego Badania Praktyk i Trendów HR („Barometr HR”) autorstwa Aon Hewitt, od kilku już lat wskazują na istnienie luki między nowymi oczekiwaniami, jakie zarządy firm stawiają szefom działów HR, a rzeczywistymi efektami pracy tych działów.

Aby menedżerowie działów HR mogli objąć
interesującą ich pozycję – strategicznego
HR Biznes Partnera przy zarządzie spółki,
powinni mieć możliwość scedowania
części swoich zadań na zaufanych
ekspertów. Specjaliści Banach
Outsourcing dysponują odpowiednią
wiedzą i doświadczeniem,
by ich w tym wesprzeć.

Katarzyna Banach
Prezes zarządu, CEO

Aby menedżerowie działów HR mogli objąć
interesującą ich pozycję – strategicznego
HR Biznes Partnera przy zarządzie spółki,
powinni mieć możliwość scedowania
części swoich zadań na zaufanych
ekspertów. Specjaliści Banach
Outsourcing dysponują odpowiednią
wiedzą i doświadczeniem,
by ich w tym wesprzeć.

Katarzyna Banach
Prezes zarządu, CEO

Konieczność przejścia od „myślenia perspektywicznego”
do podejmowania „działań systemowych”.

Nowe zadania, o jakie w ostatnich latach wzbogaciła się rola i zakres działań menedżerów HR, oznacza konieczność przejścia od „myślenia perspektywicznego” do podejmowania „działań systemowych”. Jednak skąd zyskać pewność, że ma się już wystarczająco szeroki ogląd rzeczywistości, pozwalający na pełne zaangażowanie się w strategiczne założenia biznesowe, bez narażania się na utonięcie w powodzi problemów kadrowych – o co nie trudno w przypadku zarządzania personelem? Eksperci mówią o potrzebie nacisku na dwa aspekty: wyniki oraz oszczędność.

Nasze usługi HCM
(human capital management)

HR
Management
Ocena
pracowników
Badanie satysfakcji
pracowników
Zarządzanie
wiedzą
Outsourcing funkcji
personalnej
HR Management
Wspieramy naszych klientów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. Poprzez całościowe podejście do kształtowania potencjału personalnego, zwiększamy konkurencyjność naszych klientów. Przyjmujemy różne punkty widzenia, aby dostrzec mocne strony oraz faktyczne przeszkody w obszarze personalnym. Dzięki temu nasze rozwiązania dopasowane są do potrzeb i potencjału danego przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu jego
specyfiki, wielkości oraz etap rozwoju.
Naszym głównym celem jest
realnie zwiększać efektywność
firmy, poprzez optymalne
zarządzanie kapitałem ludzkim.
Naszym głównym celem jest
realnie zwiększać efektywność
firmy, poprzez optymalne
zarządzanie kapitałem ludzkim.
Ocena pracowników

Podejmowanie decyzji personalnych powinno być wspierane cyklicznie przeprowadzanymi ocenami pracowników. Pomagamy firmom stworzyć optymalny proces oceniania pracowników, w którym uwzględniane są zarówno poziom wykonywanych zadań, jak również postawy i zachowania pracowników.

Nasze działania zmierzają do tego, aby proces
oceniania spełniał kilka kluczowych funkcji:

ewaluacyjną – ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jakości, wywiązywania się z obowiązków, ocena przydatności do pracy na stanowisku,

rozwojową – ocena możliwości rozwijania się pracownika na danym stanowisku,

informacyjną – sprawdzenie postrzegania ocenianego przez przełożonych i współpracowników, a także jego oceny dotyczącej perspektyw w miejscu pracy,

motywacyjną – sprawdzenie jak ocena wpływa na pracę ocenianego

decyzyjną – stanowi podstawę do zmian kadrowych.

Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Pracownik w przedsiębiorstwie jest kluczowym ambasadorem firmy w relacjach zewnętrznych oraz źródłem pomysłów, kreatywności, ale również oporu. Każda firma, niezależnie od wielkości oraz branży, powinna być zorientowana na opinie oraz poziom satysfakcji pracowników.

Pomagamy firmom w pozyskaniu informacji od pracowników
poprzez zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie
badania opinii i satysfakcji pracowników.
Dzięki temu decydenci w firmie otrzymują
obiektywne oceny pokazujące pełne
i aktualne informacje o:

- słabych i mocnych stronach polityki personalnej,
- nastrojach panujących w organizacji,
- poziomie świadomości celów strategicznych firmy

- poziomie zadowolenia ze sposobu zarządzania,
- przyczynach i miejscach konfliktów,
- zrealizowanych szkoleniach i projektach, etc.

Zarządzanie kompetencjami i wiedzą

Kompetencje pracowników stanowią źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w społeczeństwie opartym na wiedzy. Jednakże efektywne zarządzanie kompetencjami stanowi prawdziwe wyzwanie dla większości osób zarządzających organizacjami.

Razem z naszymi klientami przygotowujemy opisy stanowisk, aby na ich podstawie zbudować optymalny profil kompetencyjny dla każdego stanowiska pracy. Dzięki temu decydenci otrzymują informację na temat tego, jaką wiedzę, doświadczenie, ale również postawę, powinien reprezentować pracownik na danym stanowisku. Pomagamy kierownictwu firmy jak najefektywniej wykorzystać potencjał zatrudnionych pracowników oraz ukierunkować ich rozwój.

Wiedza

Jest często tym zasobem w przedsiębiorstwach, który pozostaje wyłącznie w głowach pracowników. Transfer wiedzy i doświadczeń jest okazjonalny i w niewielkim stopniu uporządkowany. W gospodarce, w której przede wszystkim liczy się wiedza, pomysł i szybki przepływ informacji, zarządzanie wiedzą staje się priorytetem. Naszym zadaniem jest pomóc naszym klientom w przygotowaniu rozwiązań, które będą służyły gromadzeniu i wykorzystywaniu wiedzy dostępnej w organizacji.

HR
Management
Ocena
pracowników
Badanie satysfakcji
pracowników
Outsourcing funkcji personalnej

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo chce skutecznie realizować funkcję zarządzania zasobami ludzkimi, ale nie chce nadmiernie obciążać tymi procesami swoich pracowników, lub nie posiada w tym zakresie odpowiednich kompetencji, zapewniamy wsparcie dla realizacji funkcji personalnej w całości lub w wybranym zakresie.

Wykorzystujemy do tego swoją, stale wzbogacaną, wiedzę,
szerokie zawodowe doświadczenie oraz najnowocześniejsze
narzędzia informatyczne, by każdy proces stał się maksymalnie
efektywny, przejrzysty i „przyjazny” dla decydentów.
Wykorzystujemy do tego swoją, stale wzbogacaną, wiedzę,
szerokie zawodowe doświadczenie oraz najnowocześniejsze
narzędzia informatyczne, by każdy proces stał się maksymalnie
efektywny, przejrzysty i „przyjazny” dla decydentów.
Większa elastyczność/ i łatwa skalowalność
Ponad 25% redukcji/ kosztów operacyjnych
Zgodność z aktualnymi/ regulacjami i przepisami

Korzyści płynące z outsourcingu na podstawie badań KPMG i HFS.

Na wszystkie pytania

odpowiedź brzmi

Tak

Czy obsługujecie klientów z innych miast?

Tak, dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów odległość między Państwem, a nami nie ma
znaczenia. Poprzez webową wersję naszego oprogramowania Merit ERP, wszystkie faktury
przesyłane są bezpośrednio do nas. Nie ma konieczności gromadzenia faktur w segregatorach i
wysyłania ich pocztą. W ten sposób nie ginie też żadna faktura i dostarczane są do nas na czas.

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo naszych danych oraz dokumentów?

Państwa dokumenty przechowywane są na bezpiecznych serwerach naszego zewnętrznego
dostawcy. Gwarantuje on najwyższe standardy usługi hostingu, wielokrotną kopię zapisu, oraz
szyfrowanie danych. Webowa wersja naszego oprogramowania Merit ERP dodatkowo pozwala na
swobodny dostęp i kontrolę nad dokumentami znajdującymi się w elektronicznym obiegu.

Czy mogę być spokojny o ciągłość realizacji usługi?

Tak. Realizacja usługi w formie outsourcingu na nas przekłada obowiązek utrzymania pełnej
dostępności i gotowości zespołu realizującego Państwa zadania. Ponadto, nasza organizacja
umożliwia zastępstwo w nieoczekiwanych sytuacjach.

Czy mogę być spokojny o powierzone Państwu obowiązki?

Tak. Swoje działania zabezpieczamy wysoką na 5 mln. polisą, co jest wyjątkiem w branży.

Moja firma ma klika oddziałów w różnych miastach w Polsce oraz za granicą. Czy outsourcing jest również dla nas?

Tak. Scalenie rozproszonej organizacji w formie jednego zewnętrznego działu księgowego umożliwia
realny nadzór i kontrolę nad całością organizacji.

Nasza firma szykuje się do intensywnego wzrostu. Czy jesteście Państwo w stanie nam pomóc?

Tak, nasz zespół obsługujący jednocześnie kilka podmiotów ma zdolność do optymalizacji zasobów.

Poproś o kontakt

Pozwól naszym klientom, opowiedzieć Ci jak wygląda współpraca z Banach Outsourcing

Pozwól naszym klientom, opowiedzieć Ci jak wygląda współpraca z Banach Outsourcing

Case Study

Case Study

Grupa zarządza z Belgii 8 parkami rozrywki: w Belgii, Holandii, Niemczech i
Polsce Polski oddział zatrudnia ok. 60 osób. Współpracujemy od 2020 roku.

Wyzwanie

Brak głównej księgowej;
centrum
usług wspólnych
prowadzone z Belgii (na SAP-ie).

Rozwiązanie

Aby zoptymalizować finansowe obciążenia dla klienta i zabezpieczyć obszar dla niego najbardziej newralgiczny w Polsce, a jednocześnie najtrudniejszy do obsługi przez CUW w Belgii, finalnie uzgodniliśmy, że poprowadzimy sprawozdawczość oraz zajmiemy się weryfikacją faktur sprzedażowych (belgijscy pracownicy nie znają języka polskiego).

Nidec Corporation to japoński lider produkcji silników elektrycznych.
W Polsce zatrudnia ok. 120 osób. Współpracujemy od 2017 roku.

Wyzwanie

Rozpad działu księgowości. Nacisk na perfekcję i zerowy poziom błędów w rozliczeniach płacowych ze względu m.in. na presję pracowników.

Rozwiązanie

Oddelegowaliśmy do spółki biegłego rewidenta, który uporządkował sprawy księgowe spółki – sprawdził się na tyle, że został przez klienta zatrudniony. Aktualnie prowadzimy sprawy płacowe firmy Nidec zapewniając jej oczekiwany najwyższy poziom jakości.

Spółka pod marką QUIOSQEUE posiada ok. 150 sklepów w 80
największych miastach w Polsce, prowadzi również
sklep internetowy. Współpracujemy od 2020 roku.

Wyzwanie

Brak głównej księgowej; zawiła struktura
organizacyjna (wydzielonych ok. 100 spółek).

Rozwiązanie

Uporządkowaliśmy sprawy księgowe wszystkich spółek, wsparliśmy proces restrukturyzacji grupy, o dużej skali. Obecnie prowadzimy sprawozdawczość statutową.

Stiga to szwedzka marka producenta maszyn ogrodniczych.
Zatrudniają w Polsce ok. 60 osób. Są naszym klientem od 2018 roku.

Wyzwanie

Rezygnacja z pracy głównej kadrowej.

Rozwiązanie

Sprawnie przejęliśmy pełne spektrum zadań kadrowo-płacowych, także w zakresie PPK. Obecnie wdrażamy Portal HR-owy od Asseco.

Profitroom to poznański dostawca technologii SaaS i usług
marketingu hotelowego dla hoteli i apartamentów.
Spółka zatrudnia ok. 180 osób. Współpracujemy od 2021 roku.

Wyzwanie

Poprzez wcześniejszy kontakt i znajomość z okresu współpracy w Allegro, zostaliśmy zaproszeni do prowadzenia spraw księgowych, także z racji doświadczeniu w pracy dla spółek z branży hotelarskiej. Klient miał ponadto trudności komunikacyjne z personelem w zagranicznym oddziale.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dla spółki rozwiązania o charakterze centrum usług wspólnych – przejęliśmy obsługę ksiąg w oddziale niemieckim, zajęliśmy się księgowością na Wyspach Brytyjskich oraz w Czechach, włącznie z rejestracją do celów VAT; zagranicznym oddziałom pozostawiliśmy obsługę spraw podatkowych zgodnie z lokalnym prawodawstwem.

To skandynawska firma obecna w Polsce od ponad 30 lat, z siedzibą w Łodzi.
Są naszym klientem od 2021 roku.

Wyzwanie

Problem personalny wewnątrz spółki na poziomie osób zajmujących się finansami i księgowością. Nagły brak dostępności księgowej w terminie złożenia deklaracji VAT. Zależność klienta od jednej osoby skupiającej w ręku sprawy finansowe.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy deklarację VAT na czas, mimo braku formalnego przejęcia spółki oraz wdrożenia w zadania; sprawnie przejęliśmy prowadzenie sprawozdawczości statutowej i spraw podatkowych; otrzymaliśmy do realizacji likwidację oddziału na Białorusi (zamiast firmy z BIG4).

EFEKTYWNOŚĆ

MOTOREM

SUKCESU

Effectiveness driving success

Wierzymy, że podstawą dobrych relacji są szybkie reakcje i sprawne działanie,
które zawdzięczamy dostępności licznej kadry menedżerskiej. Lecz tym
co naprawdę nas wyróżnia jest autentycznie indywidualne podejście.

Firmy naszych klientów
łączy jedno. Każda jest inna.

Wpasowujemy się w struktury
organizacyjne naszych klientów,
zamiast reorganizować ich pracę.

Każda firma ma
zupełnie inne potrzeby.

Dlatego każdą usługę projektujemy
Indywidualnie w zależności od
sytuacji, potrzeb i oczekiwań.

Każda firma ma
zupełnie inne cele.

Podejmujemy się spraw trudnych,
złożonych, precendensowych, które
wydają się zbyt trudne dla konkurentów.

DLACZEGO

MY? CO NAS

wyróżnia?

Kompetencje

Aby dyrektor finansowy
mógł strategicznie wspierać
rozwój swojej organizacji,
musi mieć na to przestrzeń.

Osiąga ją, gdy przestaje być
ograniczony nadzorem spraw księgowych i śledzeniem
zmian w przepisach prawa.


Katarzyna Banach
- prezes zarządu.

Aby dyrektor finansowy
mógł strategicznie wspierać
rozwój swojej organizacji,
musi mieć na to przestrzeń.

Osiąga ją, gdy przestaje być
ograniczony nadzorem spraw księgowych i śledzeniem
zmian w przepisach prawa.


Katarzyna Banach
- prezes zarządu.

Porozmawiajmy

o Twojej księgowości.

Możesz też napisać na: info@banachoutsourcing.pl
*Szacunkowa liczba generowanych prez firmę
dokumentów księgowych w skali mięsiąca

prawdopodobnie

zainteresują Cię

Nasze publikacje

Czy outsourcing księgowości
to same zalety?

Czytaj publikację

Na co uważać powierzając
księgowość zewnętrznej firmie?

Czytaj publikację