Konsulting

biznesowy

i informatyczny

Doradztwo w zakresie analizy, mapowania i optymalizacji procesów
biznesowych oraz informatycznych – dla maksymalnej efektywności,
innowacyjności oraz wzrostu twojej organizacji.

- procesy finansowo-księgowe
- planowanie i raportowanie

- procesy HR
- administracja

- obsługa klienta
- sprzedaż

- produkcja
- logistyka i zakupy

Sprawniejsze procesy, to:
mniej błędów
i strat
wyższa
wydajność
wyższa
jakość

Procesowe podejście do biznesu

Na pewno znasz ten schemat: spory w zespole z powodu sprzecznych celów poszczególnych działów, kłopoty z komunikacją, negatywna wewnętrzna rywalizacja, niska wydajność i niesatysfakcjonujące wyniki. Tak się dzieje, gdy firma jest zorganizowana w klasyczny, funkcjonalny sposób. Tymczasem spojrzenie na biznes przez pryzmat procesów zmienia wszystko – jak na dłoni widać miejsca powstawania wartości dodanej dla klientów. Pozwala to na takie zaprojektowanie kluczowych procesów, aby praca wszystkich działów firmy była nastawiona na realizację strategicznych założeń.

Swoją wiedzę i dogłębne zrozumienie biznesu opieramy na holistycznym i kompleksowym podejściu do analizowanych zagadnień. Są gotowi wesprzeć Twój biznes, Twoje cele, Twoje ambicje.

Katarzyna Banach
Prezes zarządu, CEO

Swoją wiedzę i dogłębne zrozumienie biznesu
opieramy na holistycznym i kompleksowym
podejściu do analizowanych zagadnień.
Są gotowi wesprzeć Twój biznes,
Twoje cele, Twoje ambicje.

Katarzyna Banach
Prezes zarządu, CEO

Zarządzanie procesowe jest właściwe dla modelu przedsiębiorstwa tworzącego wiedzę, w którym kluczowe znaczenie ma nieustanne dążenie do doskonałości oraz eliminacji wszelkiego marnotrawstwa (zgodnie z podejściem Kaizen), czego efektem jest wzrost efektywności i jakości oraz innowacyjności organizacji, a tym samym wyższa rentowność biznesu.

Co wyróżnia naszą ofertę?

Gruntowne przygotowanie merytoryczne
oraz bogate doświadczenie praktyczne.
Wszystko to aby przeprowadzić precyzyjną analizę
Twoich procesów, dokonać trafnej diagnozy
Twoich problemów, oraz zaproponować
skuteczne rozwiązania optymalizacyjne.

W ramach analizy procesów, eksperci Banach Outsourcing diagnozują aktualny przepływ procesów. Szukają obszarów nieefektywności, złych praktyk, błędnie postawionych celów, zapętleń, problematycznych czynności etc. Dzięki możliwości spojrzenia na biznes z dystansu, w poprzek procesów i funkcjonalnych działów oraz doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji szeregu projektów dla organizacji różnych wielkości i branż, eksperci Banach Outsourcing są w stanie dokonać obiektywnej oceny bieżącego stanu procesów.

Mapowanie procesów przez specjalistów Banach Outsourcing polega na rozpisaniu poszczególnych, uprzednio zdefiniowanych procesów zachodzących wewnątrz danej organizacji oraz przebiegających między daną firmą a jej interesariuszami, na modele. Odbywa się to w toku syntezy uprzednio zebranego materiału analitycznego, w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i umożliwiających wprowadzenie udoskonaleń.

Optymalizacja procesów pod kątem jakościowym i ilościowym, bazuje na stworzonej wcześniej mapie procesów. Kluczowym elementem pracy ekspertów Banach Outsourcing na tym etapie jest przeprowadzenie symulacji procesów w różnych warunkach biznesowych. Celem jest zaprojektowanie lub przemodelowanie procesów w taki sposób, aby w praktyce – a nie tylko w teorii – zapewniały firmie sprawność i maksymalną wydajność. Odbywa się to przy uwzględnieniu najlepszych praktyk i metodologii (m. in. Lean Management), specyfiki danej branży oraz holistycznego oglądu całej firmy.

Wdrażanie modyfikacji – zgodnie z maksymą Owidiusza, tj. koniec wieńczy dzieło – etap wdrożeniowy stanowi finalną, ale i najważniejszą część prac. Nawet najdoskonalszy plan przekształceń nie pomógł przecież żadnej firmie, jeśli nie został wprowadzony w życie. Wdrażanie zmian wiąże się jednak z naturalnym oporem wewnątrz organizacji, który znacznie łatwiej przezwyciężyć przy wsparciu zewnętrznych ekspertów. Tym bardziej, że wymagane zmiany są zwykle zarówno organizacyjne, proceduralne, jak i systemowe. Specjaliści Banach Outsourcing są do dyspozycji także w tym zakresie.

ERP

Macrologic

By ASSECO

Naszym klientom proponujemy rozwiązania opierające się
o standardowe systemy dużych dostawców zapewniając bezpieczeństwo
ciągłości rozwoju i działania systemu - ERP Macrologic by Asseco:

- Instalacja systemu na zasobach klienta
- dostęp webowy i/lub poprzez API,
- stabilność rozwiązania,

- dopasowanie do zmieniających się wymagań technicznych,
- dostęp do wykwalifikowanej kadry,
- bazowanie na wiedzy i doświadczeniu
zacznej ilości użytkowników.

Ponad 5 000 klientów korzysta ERP Macrologic by Asseco - ERP Merit to pierwszy procesowy ERP w Polsce. Wspomaga zarządzanie zdefiniowanymi sposobami działania organizacji – procesami.
Ponad 5 000 klientów korzysta ERP Macrologic by Asseco - ERP Merit
to pierwszy procesowy ERP w Polsce. Wspomaga zarządzanie
zdefiniowanymi sposobami działania organizacji – procesami.

Merit ERP

Merit ERP opiera się o dwa filary: monitorowanie kluczowych procesów w systemie oraz rozbudowane narzędzie analityczne, które pozwala oceniać przebiegi procesów i uzyskanych wyników oraz narzędzie analityczne, które dostarcza interdyscyplinarnych informacji z różnych obszarów zarządzania. Co pozwala spojrzeć na firmę jako na całość oraz znaleźć zależności wpływające na efektywność.

Spersonalizowany
pulpit

Każdy z użytkowników posiada spersonalizowany pulpit, którzy może dostosować, ułożyć wg własnych potrzeb. System Merit został zaprojektowany w taki sposób, aby na każdym etapie praca z nim była efektywna i łatwa. Logując się do Merit ERP by Asseco każdy pracownik wie, jakie zadania czekają na realizację. W systemie dostępne są tylko te informacje i funkcje, do których użytkownik posiada uprawnienia.

Merit ERP został zrealizowany w taki sposób, aby na każdym etapie pracy był efektywny i łatwy w obsłudze. Skupienia pracownika nie rozpraszają zbędne elementy graficzne, które nie służą do wykonywania zadań.

Dedykowany zestaw
analiz biznesowych

Merit ERP jest wyposażony dedykowany zestaw analiz biznesowych. Analizy dostarczają informacji zarówno o wynikach firmy jaki i o przebiegu poszczególnych procesów.

Na tej podstawie można optymalizować przebieg procesów i wdrożyć konkretne działania podnoszące efektywność. Merit posiada zdefiniowane, gotowe do użycie wskaźniki i analizy. Klient może wykorzystać istniejące analizy lub je zmienić.

Narzędzie analityczne dostarcza interdyscyplinarnych informacji z różnych obszarów zarządzania. Pozwala spojrzeć na firmę jako na całość oraz znaleźć zależności wpływające na efektywność. Dodatkowo można rozpatrywać na przykład uzyskane wyniki sprzedaży, skuteczność realizacji zamówień, koszty zaangażowanych zasobów.

Wyróżnikiem Merit ERP jest
wbudowany w program modeler procesów.
Jest to narzędzie, które pozwala zmienić sposób działania programu
przez zmianę w diagramie procesu. Wprowadzana zmiana zostaje automatycznie
odzwierciedlona w programie dla wszystkich pracowników, których dotyczy dany proces.
Merit ERP to:

260 predefiniowanych,
gotowych do wykorzystania procesów

Ponad 1000 czynności, czyli funkcji programu, z których zbudowane są procesy oraz które są dostępne dla użytkowników

28 dziedzin produktowych, wydzielonych części systemu.

Większa elastyczność/ i łatwa skalowalność
Ponad 25% redukcji/ kosztów operacyjnych
Zgodność z aktualnymi/ regulacjami i przepisami

Korzyści płynące z outsourcingu na podstawie badań KPMG i HFS.

Na wszystkie pytania

odpowiedź brzmi

Tak

Czy obsługujecie klientów z innych miast?

Tak, dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów odległość między Państwem, a nami nie ma
znaczenia. Poprzez webową wersję naszego oprogramowania Merit ERP, wszystkie faktury
przesyłane są bezpośrednio do nas. Nie ma konieczności gromadzenia faktur w segregatorach i
wysyłania ich pocztą. W ten sposób nie ginie też żadna faktura i dostarczane są do nas na czas.

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo naszych danych oraz dokumentów?

Państwa dokumenty przechowywane są na bezpiecznych serwerach naszego zewnętrznego
dostawcy. Gwarantuje on najwyższe standardy usługi hostingu, wielokrotną kopię zapisu, oraz
szyfrowanie danych. Webowa wersja naszego oprogramowania Merit ERP dodatkowo pozwala na
swobodny dostęp i kontrolę nad dokumentami znajdującymi się w elektronicznym obiegu.

Czy mogę być spokojny o ciągłość realizacji usługi?

Tak. Realizacja usługi w formie outsourcingu na nas przekłada obowiązek utrzymania pełnej
dostępności i gotowości zespołu realizującego Państwa zadania. Ponadto, nasza organizacja
umożliwia zastępstwo w nieoczekiwanych sytuacjach.

Czy mogę być spokojny o powierzone Państwu obowiązki?

Tak. Swoje działania zabezpieczamy wysoką na 5 mln. polisą, co jest wyjątkiem w branży.

Moja firma ma klika oddziałów w różnych miastach w Polsce oraz za granicą. Czy outsourcing jest również dla nas?

Tak. Scalenie rozproszonej organizacji w formie jednego zewnętrznego działu księgowego umożliwia
realny nadzór i kontrolę nad całością organizacji.

Nasza firma szykuje się do intensywnego wzrostu. Czy jesteście Państwo w stanie nam pomóc?

Tak, nasz zespół obsługujący jednocześnie kilka podmiotów ma zdolność do optymalizacji zasobów.

Poproś o kontakt

Pozwól naszym klientom, opowiedzieć Ci jak wygląda współpraca z Banach Outsourcing

Pozwól naszym klientom, opowiedzieć Ci jak wygląda współpraca z Banach Outsourcing

Case Study

Case Study

Grupa zarządza z Belgii 8 parkami rozrywki: w Belgii, Holandii, Niemczech i
Polsce Polski oddział zatrudnia ok. 60 osób. Współpracujemy od 2020 roku.

Wyzwanie

Brak głównej księgowej;
centrum
usług wspólnych
prowadzone z Belgii (na SAP-ie).

Rozwiązanie

Aby zoptymalizować finansowe obciążenia dla klienta i zabezpieczyć obszar dla niego najbardziej newralgiczny w Polsce, a jednocześnie najtrudniejszy do obsługi przez CUW w Belgii, finalnie uzgodniliśmy, że poprowadzimy sprawozdawczość oraz zajmiemy się weryfikacją faktur sprzedażowych (belgijscy pracownicy nie znają języka polskiego).

Nidec Corporation to japoński lider produkcji silników elektrycznych.
W Polsce zatrudnia ok. 120 osób. Współpracujemy od 2017 roku.

Wyzwanie

Rozpad działu księgowości. Nacisk na perfekcję i zerowy poziom błędów w rozliczeniach płacowych ze względu m.in. na presję pracowników.

Rozwiązanie

Oddelegowaliśmy do spółki biegłego rewidenta, który uporządkował sprawy księgowe spółki – sprawdził się na tyle, że został przez klienta zatrudniony. Aktualnie prowadzimy sprawy płacowe firmy Nidec zapewniając jej oczekiwany najwyższy poziom jakości.

Spółka pod marką QUIOSQEUE posiada ok. 150 sklepów w 80
największych miastach w Polsce, prowadzi również
sklep internetowy. Współpracujemy od 2020 roku.

Wyzwanie

Brak głównej księgowej; zawiła struktura
organizacyjna (wydzielonych ok. 100 spółek).

Rozwiązanie

Uporządkowaliśmy sprawy księgowe wszystkich spółek, wsparliśmy proces restrukturyzacji grupy, o dużej skali. Obecnie prowadzimy sprawozdawczość statutową.

Stiga to szwedzka marka producenta maszyn ogrodniczych.
Zatrudniają w Polsce ok. 60 osób. Są naszym klientem od 2018 roku.

Wyzwanie

Rezygnacja z pracy głównej kadrowej.

Rozwiązanie

Sprawnie przejęliśmy pełne spektrum zadań kadrowo-płacowych, także w zakresie PPK. Obecnie wdrażamy Portal HR-owy od Asseco.

Profitroom to poznański dostawca technologii SaaS i usług
marketingu hotelowego dla hoteli i apartamentów.
Spółka zatrudnia ok. 180 osób. Współpracujemy od 2021 roku.

Wyzwanie

Poprzez wcześniejszy kontakt i znajomość z okresu współpracy w Allegro, zostaliśmy zaproszeni do prowadzenia spraw księgowych, także z racji doświadczeniu w pracy dla spółek z branży hotelarskiej. Klient miał ponadto trudności komunikacyjne z personelem w zagranicznym oddziale.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dla spółki rozwiązania o charakterze centrum usług wspólnych – przejęliśmy obsługę ksiąg w oddziale niemieckim, zajęliśmy się księgowością na Wyspach Brytyjskich oraz w Czechach, włącznie z rejestracją do celów VAT; zagranicznym oddziałom pozostawiliśmy obsługę spraw podatkowych zgodnie z lokalnym prawodawstwem.

To skandynawska firma obecna w Polsce od ponad 30 lat, z siedzibą w Łodzi.
Są naszym klientem od 2021 roku.

Wyzwanie

Problem personalny wewnątrz spółki na poziomie osób zajmujących się finansami i księgowością. Nagły brak dostępności księgowej w terminie złożenia deklaracji VAT. Zależność klienta od jednej osoby skupiającej w ręku sprawy finansowe.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy deklarację VAT na czas, mimo braku formalnego przejęcia spółki oraz wdrożenia w zadania; sprawnie przejęliśmy prowadzenie sprawozdawczości statutowej i spraw podatkowych; otrzymaliśmy do realizacji likwidację oddziału na Białorusi (zamiast firmy z BIG4).

EFEKTYWNOŚĆ

MOTOREM

SUKCESU

Effectiveness driving success

Wierzymy, że podstawą dobrych relacji są szybkie reakcje i sprawne działanie,
które zawdzięczamy dostępności licznej kadry menedżerskiej. Lecz tym
co naprawdę nas wyróżnia jest autentycznie indywidualne podejście.

Firmy naszych klientów
łączy jedno. Każda jest inna.

Wpasowujemy się w struktury
organizacyjne naszych klientów,
zamiast reorganizować ich pracę.

Każda firma ma
zupełnie inne potrzeby.

Dlatego każdą usługę projektujemy
Indywidualnie w zależności od
sytuacji, potrzeb i oczekiwań.

Każda firma ma
zupełnie inne cele.

Podejmujemy się spraw trudnych,
złożonych, precendensowych, które
wydają się zbyt trudne dla konkurentów.

DLACZEGO

MY? CO NAS

wyróżnia?

Kompetencje

Aby dyrektor finansowy
mógł strategicznie wspierać
rozwój swojej organizacji,
musi mieć na to przestrzeń.

Osiąga ją, gdy przestaje być
ograniczony nadzorem spraw księgowych i śledzeniem
zmian w przepisach prawa.


Katarzyna Banach
- prezes zarządu.

Aby dyrektor finansowy
mógł strategicznie wspierać
rozwój swojej organizacji,
musi mieć na to przestrzeń.

Osiąga ją, gdy przestaje być
ograniczony nadzorem spraw księgowych i śledzeniem
zmian w przepisach prawa.


Katarzyna Banach
- prezes zarządu.

Porozmawiajmy

o Twojej księgowości.

Możesz też napisać na: info@banachoutsourcing.pl
*Szacunkowa liczba generowanych prez firmę
dokumentów księgowych w skali mięsiąca

prawdopodobnie

zainteresują Cię

Nasze publikacje

Czy outsourcing księgowości
to same zalety?

Czytaj publikację

Na co uważać powierzając
księgowość zewnętrznej firmie?

Czytaj publikację