KONSULTING BIZNESOWY I INFORMATYCZNY

Doradztwo w zakresie analizy, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych oraz informatycznych – dla maksymalnej efektywności, innowacyjności oraz wzrostu twojej organizacji.

SPRAWNIEJSZE PROCESY, TO:

lepsza wydajność pracy

wyższa jakość

mniej błędów i strat

większa innowacyjność

Na pewno znasz ten schemat: spory w zespole z powodu sprzecznych celów poszczególnych działów, kłopoty z komunikacją, negatywna wewnętrzna rywalizacja, niska wydajność i niesatysfakcjonujące wyniki. Tak się dzieje, gdy firma jest zorganizowana w klasyczny, funkcjonalny sposób. Tymczasem spojrzenie na biznes przez pryzmat procesów zmienia wszystko – jak na dłoni widać miejsca powstawania wartości dodanej dla klientów. Pozwala to na takie zaprojektowanie kluczowych procesów, aby praca wszystkich działów firmy była nastawiona na realizację strategicznych założeń.

Zarządzanie procesowe jest właściwe dla modelu przedsiębiorstwa tworzącego wiedzę, w którym kluczowe znaczenie ma nieustanne dążenie do doskonałości oraz eliminacji wszelkiego marnotrawstwa (zgodnie z podejściem Kaizen), czego efektem jest wzrost efektywności i jakości oraz innowacyjności organizacji, a tym samym wyższa rentowność biznesu.

Podejście procesowe wiąże się również z koncepcją zarządzania systemowego, zgodnie z którą każdy element mechanizmu (firmy) jest tak samo ważny, a zatem powinien być rozpatrywany współzależnie z pozostałymi. Tu przyjmuje się perspektywę strategiczną, zamiast operacyjnej, a więc dominuje nastawienie na zmiany. Warto przy tym mieć na uwadze, by nie były to zmiany przynoszące krótkofalowe korzyści, gdyż czasem początkowy pozytywny rezultat może w przyszłości skutkować negatywnymi reperkusjami.

Eksperci Banach Outsourcing mają gruntowne przygotowanie merytoryczne oraz bogate doświadczenie praktyczne, które umożliwia im przeprowadzenie precyzyjnej analizy procesów, dokonanie trafnej diagnozy problemów oraz zaproponowanie skutecznych rozwiązań optymalizacyjnych. Swoją wiedzę i dogłębne zrozumienie biznesu opierają na holistycznym i kompleksowym podejściu do analizowanych zagadnień. Są gotowi wesprzeć Twój biznes, Twoje cele, Twojego ambicje. Skorzystaj z ich kompetencji!

POZNAJ NASZE USŁUGI

Banach Outsourcing świadczy usługi konsultingu procesów biznesowych w zakresie następujących funkcji przedsiębiorstw:

  • procesy finansowo-księgowe
  • planowanie i raportowanie

  • procesy HR
  • administracja

  • obsługa klienta
  • sprzedaż

  • produkcja
  • logistyka i zakupy

W ramach analizy procesów, eksperci Banach Outsourcing diagnozują aktualny przepływ procesów. Szukają obszarów nieefektywności, złych praktyk, błędnie postawionych celów, zapętleń, problematycznych czynności etc. Dzięki możliwości spojrzenia na biznes z dystansu, w poprzek procesów i funkcjonalnych działów oraz doświadczeniu zdobytemu w trakcie realizacji szeregu projektów dla organizacji różnych wielkości i branż, eksperci Banach Outsourcing są w stanie dokonać obiektywnej oceny bieżącego stanu procesów.

Mapowanie procesów przez specjalistów Banach Outsourcing polega na rozpisaniu poszczególnych, uprzednio zdefiniowanych procesów zachodzących wewnątrz danej organizacji oraz przebiegających między daną firmą a jej interesariuszami, na modele. Odbywa się to w toku syntezy uprzednio zebranego materiału analitycznego, w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i umożliwiających wprowadzenie udoskonaleń.

Optymalizacja procesów pod kątem jakościowym i ilościowym, bazuje na stworzonej wcześniej mapie procesów. Kluczowym elementem pracy ekspertów Banach Outsourcing na tym etapie jest przeprowadzenie symulacji procesów w różnych warunkach biznesowych. Celem jest zaprojektowanie lub przemodelowanie procesów w taki sposób, aby w praktyce – a nie tylko w teorii – zapewniały firmie sprawność i maksymalną wydajność. Odbywa się to przy uwzględnieniu najlepszych praktyk i metodologii (m. in. Lean Management), specyfiki danej branży oraz holistycznego oglądu całej firmy.

Wdrażanie modyfikacji – zgodnie z maksymą Owidiusza, tj. koniec wieńczy dzieło – etap wdrożeniowy stanowi finalną, ale i najważniejszą część prac. Nawet najdoskonalszy plan przekształceń nie pomógł przecież żadnej firmie, jeśli nie został wprowadzony w życie. Wdrażanie zmian wiąże się jednak z naturalnym oporem wewnątrz organizacji, który znacznie łatwiej przezwyciężyć przy wsparciu zewnętrznych ekspertów. Tym bardziej, że wymagane zmiany są zwykle zarówno organizacyjne, proceduralne, jak i systemowe. Specjaliści Banach Outsourcing są do dyspozycji także w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy! Zadzwoń do nas!

SPRAWDŹ DLACZEGO FIRMY KORZYSTAJĄ Z ZEWNĘTRZNYCH SPECJALISTÓW

0%
0%
0%

brak doświadczenia w danym obszarze

koncentracja na rdzeniu biznesu

redukcja kosztów operacyjnych

0%
0%
0%

braki kadrowe

uwlonienie i wzrost potencjału firmy

wzrost jakości świadczonych usług

Dane na podstawie badań wydawnictwa forum pt. „Ogólnopolskie badanie rynku outsourcingu 2013”, próba: N = 400