Informacja RODO

Kim jesteśmy?

„Administratorem” przetwarzającym dane jest spółka Banach Outsourcing z siedzibą w Poznaniu, ul. Tylne Chwaliszewo 25, tel.: +48 61 631 10 94 ; faks: +48 61 631 10 91; adres e-mail: info@banachoutsourcing.pl;
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Marcin Włódarczak;
marcin.wlodarczak@banachoutsourcing.pl
Oświadczenie dotyczące danych osobowych stanowi część warunków regulujących proces rekrutacji i nawiązania relacji współpracy.

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat: imię i nazwisko, dodane dobrowolnie zdjęcie, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, Twoje doświadczenie zawodowe i inne dane, które zostaną załączone do przekazanych dokumentów, nazwy domen komputerów, z których korzystasz w celu połączenia z naszą witryną.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody na potrzeby realizacji wzajemnego świadczenia w obrocie gospodarczym oraz przestrzegania wymogów prawnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres do jednego roku tylko i wyłącznie w ramach procesu rekrutacji. Dane nie będą poddawane procedurom automatycznego podejmowania decyzji czy szeroko pojętego profilowania włącznie z przekazywaniem osobom trzecim.
Spółka Banach Outsourcing stosuje rygorystyczne procedury bezpieczeństwa, mające zapewnić, że dane osobowe nie zostaną przetworzone niezgodnie z prawem. Nośniki danych, na których informacje są przechowywane, znajdują się w bezpiecznym miejscu a fizyczny dostęp do nich jest ograniczony. Aby ograniczyć dostęp elektroniczny, korzystamy z bezpiecznych zapór i innych środków zabezpieczających. Żadne informacje, które gromadzimy lub rejestrujemy, nie są udostępniane osobom niezaangażowanymi w proces rekrutacji. Można w dowolnej chwili zaktualizować przekazane nam dane osobowe, kontaktując się z nami bezpośrednio.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, zażądania ich usunięcia lub sprostowania.
Swoje wnioski możesz kierować do nas na adres: info@banachoutsourcing.pl. Zobowiązujemy się odpowiedzieć na Twój wniosek w ciągu jednego miesiąca, jeśli jednak jest on zbyt złożony bądź otrzymamy zbyt wiele innych wniosków, poinformujemy Cię, że okres ten może wydłużyć się o kolejne dwa miesiące.

Dostęp do danych osobowych:

Masz prawo dostępu do swoich danych, do otrzymania na prośbę informacji o powodach przetwarzania danych, żądania usunięcia lub sprostowania danych. Swoje prośby możesz kierować do nas na adres: info@banachoutsourcing.pl. Twój wniosek może być przez Nas weryfikowany dodatkową procedurą bezpieczeństwa. Ponadto przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem.

Oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Banach Outsourcing z siedzibą przy ulicy Tylne Chwaliszewo 25 | 61-103 Poznań dobrowolnie przekazanych w celu aktualnej i przyszłej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych)”

Wyżej wyrażone oświadczenie prosimy załączyć do każdej dokumentacji jaką kierujesz do Nas w ramach procesu rekrutacji.

My ze swojej strony oświadczamy, że Twoje dane nie będą przetwarzane poza czas i ramy rekrutacji, w jakikolwiek sposób profilowane czy przekazywane osobom trzecim.”