Skip to main content

Wiadomo już ile przedsiębiorcy zapłacą za składki ZUS w 2021 roku. W czwartek 21 stycznia GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (włącznie z wypłatami z zysku) w ostatnim kwartale minionego roku – wyniosło ono 5656,51 zł. Wartość ta jest o tyle istotna, że stanowi podstawę obliczenia minimalnej wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna ZUS 2021

Składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązująca od 1 lutego 2021 roku do końca stycznia 2022 roku wyniesie 381,81 zł. Jest ona równa dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od długości prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Wysokość pozostałych składek na ZUS w 2021 roku zależy od tego, czy przedsiębiorca opłaca tzw. pełen ZUS, korzysta z Ulgi na Start lub preferencyjnych składek, względnie czy korzysta z Małego ZUS-u Plus. Ile zapłaci w każdym z tych wariantów?

Wysokość pełnych składek ZUS w 2021 roku

Przedsiębiorcy opłacający składki ZUS w pełnej wysokości zapłacą od lutego 2021 roku na ZUS 1457,49 zł. Poza wspomnianą już składką zdrowotną, pozostałe obciążenia wyniosą: składka emerytalna 615,93 zł, rentowa 252,43 zł, wypadkowa 52,70 zł, chorobowa 77,31 zł (dobrowolna) oraz – opłacana przez część przedsiębiorców – składka na Fundusz Pracy 77,31 zł.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z nami >>

Obniżone składki ZUS przez pierwszych 6 miesięcy

Dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy lub rozpoczynających ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia, przewidziana jest Ulga na start. Zwalnia ona z konieczności opłacania składek ZUS przez pierwszych 6 miesięcy, poza obowiązkowym dla wszystkich ubezpieczeniem zdrowotnym (jak wspomnieliśmy powyżej), wynoszącym 381,81 zł.

Preferencyjne składki ZUS przez kolejne 24 miesiące

Po półrocznym okresie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencji przewidzianych na następne 24 miesiące, umożliwiających znaczne obniżenie składek. W tym przypadku uprzywilejowani biznesmeni zapłacą miesięcznie 647,59 zł, nie licząc składki na Fundusz Pracy. W tym przypadku wysokość poszczególnych składek wyniesie: emerytalna 163,97 zł, rentowa 67,20 zł, wypadkowa 14,03 zł, chorobowa 20,58 zł oraz na Fundusz Pracy 20,58 zł.

Niższe składki w ramach Małego ZUS-u Plus

Tak zwani mali przedsiębiorcy, tj. których przychody w minionym roku nie przekroczyły 120 tys. zł mogą skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus – przez maksymalnie 3 lata na każde 5 lat. Ulga ta uzależnia wartość opłacanych składek od uzyskiwanych dochodów. Zazwyczaj pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić miesięcznie kilkaset złotych.

O możliwościach skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność możesz przeczytać na blogu >>>

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy