OUTSOURCING PŁACOWO-KADROWY

Profesjonalne usługi administracji płac oraz kadr dla wzrostu wydajności i rentowności twojego biznesu oraz uwolnienia zasobów do strategicznych zadań.

LEPSZA I EFEKTYWNIEJSZA OBSŁUGA PŁACOWO-KADROWA, TO:

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
I RENTOWNOŚĆ TWOJEGO BIZNESU

NIŻSZE RYZYKO KAR I KONTROLI ORAZ PEŁNA POUFNOŚĆ DANYCH

UPROSZCZONE PROCEDURY I SZYBSZY CZAS REALIZACJI ZADAŃ

BEZBŁĘDNE RAPORTY I LEPSZA ANALITYKA BIZNESOWA

LEPSZE WYKORZYSTANIE WŁASNYCH ZASOBÓW

WSPARCIE OD CHWILI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA PO JEGO EMERYTURĘ

SZYBKIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRACOWNICZYCH

MNIEJSZE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ

Prowadzenie spraw płacowo-kadrowych jest żmudne i czasochłonne. Nastręcza tym więcej trudności, że dotyka szeregu skomplikowanych regulacji prawnych, które w dodatku ulegają częstym zmianom. Dlatego warto zlecić je zewnętrznym ekspertom, by uniknąć konieczności ciągłych szkoleń własnego zespołu, obniżyć bieżące koszty operacyjne, zredukować ryzyko błędów i kar oraz zyskać pełną poufność wrażliwych danych. Możemy w tym pomóc.

Zespół Banach Outsourcing, to grono profesjonalistów płacowo-kadrowych, regularnie aktualizujących i podnoszących swoje kwalifikacje. Bez względu na to, czy potrzebujesz usług w pełni zintegrowanych z Twoim systemem ERP, wielojęzycznej obsługi ekspatów w chmurze czy pojedynczych usług dla rozproszonej struktury średniej wielkości firmy, jesteśmy do dyspozycji.

NASZE USŁUGI PŁACOWO-KADROWE

obsługa umów o pracę
i cywilno-prawnych

prowadzenie teczek
osobowych

ewidencja
czasu pracy

naliczanie i przelewanie
wynagrodzeń pracownikom
i świadczeń do ZUS-u i GUS-u

sporządzanie deklaracji, zgłoszeń, sprawozdań, raportów i wniosków do urzędów (US, ZUS, GUS, PFRON)

sporządzanie zaświadczeń dla pracowników, ewidencja i kontrola badań lekarskich, szkoleń BHP i urlopów

archiwizowanie dokumentacji pracowniczej

utajnienie wynagrodzeń kadry menedżerskiej

EKSTRA KORZYŚCI

  • elektroniczny obieg dokumentów
  • portal pracowniczy online
  • asysta/reprezentacja przed urzędnikami państwowymi
  • analityka biznesowa i raporty
  • bieżące konsultacje
  • optymalizacja procesów i dostęp do najlepszych praktyk

Zainteresowany? Zapytaj o szczegóły!