Skip to main content

W nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca 2021 nastąpi zmiana czasu – zegary przesuniemy o godzinę wprzód z 2.00 na 3.00. Dla pracowników, którzy będą w tym czasie w pracy oznacza to, że przepracują o jedną godzinę mniej. Co z ich wynagrodzeniem, gdy pracują w oparciu o stawkę godzinową?

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z Banach Outsourcing >>

 

Kodeks pracy i wynagrodzenie pracownika

Niewypracowanie przez pracownika dobowego wymiaru czasu pracy z powodu przesunięcia czasu nie może powodować dla niego negatywnych konsekwencji. Kodeks pracy przewiduje w tej sytuacji rozliczenie na zasadzie wynagrodzenia postojowegoPracodawca jest zobowiązany zapłacić za godzinę o którą skraca się doba, gdyż pracownik był gotowy ją przepracować, lecz z przyczyn od niego niezależnych nie mógł tego zrobić.

Wysokość wynagrodzenia za czas przestoju powinna być określona w regulaminie pracy. Jeżeli nie ma odpowiedniego przepisu, który by regulował tę stawkę, to powinna ona wynieść 60% wynagrodzenia. Nie może być jednak niższa, niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

 

Dodatek za pracę w nocy

Konieczność uiszczenia płatności za nieprzepracowaną godzinę przy przesunięciu czasu z zimowego na letni wynika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za liczbę godzin zgodnie z wymiarem czasu pracy danego pracownika. Jednak pracownik świadczący pracę w nocy, gdy następuje zmiana czasu, nie otrzyma dodatku z tytułu pracy w nocy.

 

UWAGA! Jeżeli pracownik przepracuje obowiązujący wymiar czasu pracy, mimo przesunięcia czasu, jego praca nie będzie stanowić nadgodzin. Znaczenie ma liczba godzin faktycznie przepracowanych, a nie godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy