Skip to main content

W grudniu 2020 r. ruszył nabór na bezzwrotne dotacje przyznawane przedsiębiorcom ze środków w ramach Tarczy 6.0. Wnioski można składać do Powiatowych Urzędów Pracy jeszcze tylko do 31.01.2021 roku wyłącznie elektronicznie na stronie praca.gov.pl. 

Dotacje przyznawane w ramach Tarczy 6.0 są bezzwrotne – pod warunkiem, że działalność będzie prowadzona co najmniej przez 3 kolejne miesiące od uzyskania środków – i nie podlegają opodatkowaniu. Kwota do 5 tys. złotych przewidziana dla mikro i małych przedsiębiorstw ma pokrywać bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Dla kogo bezzwrotna dotacja z Tarczy 6.0?

Aby otrzymać pomoc w postaci dotacji do 5 tysięcy złotych należy spełnić następujące warunki:

  • posiadać odpowiedni numer PKD, który jest dominujący na 30 września 2020 r.,
  • uzyskać 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego;
  • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej;
  • posiadać status mikro lub małego przedsiębiorcy.

 

Po akceptacji wniosku przez Powiatowy Urząd Pracy dotacja zostanie wypłacona w terminie maksymalnie dwóch dni roboczych.

 

Czy można łączyć dotację z Tarczy 6.0 z mikropożyczką z Tarczy 2.0?

Wśród przedsiębiorców sporo wątpliwości wzbudziła ewentualna możliwość skorzystania jednocześnie z pomocy przyznawanej z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Tarczy 2.0 oraz 6.0. Obie formy wsparcia co prawda opiewają na kwotę do 5000 złotych, jednak stanowią osobne i niezależne formy pomocy, jak informuje MRPiT. Uzyskanie pomocy wiosną/latem 2020r. w formie mikropożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z bezzwrotnej dotacji w ramach Tarczy 6.0.

 

Jaka jest ostateczna lista branż uprawnionych do bezzwrotnej dotacji z Tarczy 6.0?

O pomoc w postaci bezzwrotnej dotacji opiewającej na 5 tys. zł z Tarczy 6.0 mogą się ubiegać następujące branże:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,

56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,

59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74.20.Z – działalność fotograficzna,

77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

85.59.A – nauka języków obcych,

85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

86.10.Z – działalność szpitali,

86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.D – działalność paramedyczna,

90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,

91.02.Z – działalność muzeów,

93.11.Z – działalność obiektów sportowych,

93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,

93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,

93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy