Skip to main content

Sejm wczoraj przyjął poprawki Senatu dotyczące rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw objętych pomocą z tarczy 6.0Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19 trafi dziś do Prezydenta.

Jakie branże zostały ujęte w tarczy 6.0?

Wsparcie z tarczy dotrze do około 40 branż działających w gastronomii, transporcie, kulturze i handlu (wcześniej Sejm przewidywał ich ok. 30). Poprawki Senatu objęły m.in.: firmy cateringowe, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych. W branży turystycznej rozszerzenie obejmuje np. przewóz autokarowy, pilotów i przewodników wycieczek. Sejm przyjął również wsparcie dla branży kulturalnej, wpisując w tarczę działalność związaną z postprodukcją filmów, dystrybucją oraz przedsiębiorców związanych z produkcją nagrań muzycznych.

Na co głównie mogą liczyć przedsiębiorcy objęci tarczą 6.0?

Przedsiębiorcy, którzy czekali na ostateczny kształt tarczy 6.0 mogą teraz skorzystać m.in.:

  • ze zwolnienia ze składek ZUS za listopad,
  • jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł,
  • dopłaty w wysokości 2 tys. złotych do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenia,
  • dotacji w wysokości do 5 tys. złotych,
  • zawieszenia opłaty targowej w 2021 roku.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy