Skip to main content

W piątek, 19 lutego 2021 roku, Senat przekazał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt ten przewiduje istotną zmianę terminu dla małych firm.

 

Dłuższy termin na PPK dla małych firm

Zmiany proponowane przez Senat przewidują wydłużenie o rok terminu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w małych firmach. Zmiana ma dotyczyć firm zatrudniających do 20 osób oraz jednostek sektora finansów publicznych, dla których datą graniczną wprowadzenia PPK był 1 stycznia 2021 roku (IV etap wdrożenia).

Projekt zakłada również abolicję (uchylenie karalności) za niewprowadzenie we wskazanym terminie umowy o zarządzanie PPK dla przedsiębiorstw z II i III etapu, tj. firm zatrudniających min. 50 i 20 osób.

Więcej o wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych przeczytasz na blogu Banach Outsourcing >>

 

Senackie poprawki do ustawy antycovidowej

Zmiany zaproponowane przez Senat zakładają rozszerzenie listy przedsiębiorstw mogących ubiegać się o pomoc z tarcz antykryzysowych o te, które nie zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Propozycja Senatu dotyczy również wprowadzenia zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku na czas niezdolności do pracy lub kwarantanny albo izolacji w domu spowodowanej COVID-19 od pierwszego dnia wystąpienia niezdolności lub niemożności wykonywania obowiązków zawodowych.

Więcej o obecnych regulacjach dotyczących zasiłku chorobowego podczas kwarantanny przeczytasz na blogu Banach Outsourcing >>

W zeszłym tygodniu opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki SpołecznejZ analizy radcy prawnego dla Prawo.pl wynika, że: „zawarta w projekcie zmiana art. 8 ust. 1 ustawy zasiłkowej oznacza także, że zasiłek chorobowy nie będzie przysługiwał za okresy tzw. niemożności wykonywania pracy. W rezultacie nie dostaną go np. osoby na kwarantannie, w izolacji spowodowanej chorobami zakaźnymi oraz poddający się badaniom lekarskim kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów, czyli np. planujący oddać osocze ozdrowieńcy.”

Projekt Senatu zakłada również szybsze odblokowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT – do 14 dni od złożenia wniosku w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 90 dni po ustaniu ostatniego ze stanów.

Senat zaprezentował również pomysł aby świadczenia postojowe przysługiwały także wspólnikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, jeżeli z powodu wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w działalności.

 

Opracowanie za Prawo.pl

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy