Skip to main content

Przymus pójścia na kwarantannę

Decyzję o konieczności pójścia na przymusową kwarantannę podejmuje Państwowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor sanitarny. Osoba zakażona, podejrzana o chorobę zakaźną lub mająca styczność z osobą chorą (ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego) musi przebywać w izolacji. Przebywanie na kwarantannie (od 2.09.2020 r. jest to 10 dni) może stanowić niemożność wykonania pracy. O decyzji inspektora sanitarnego należy poinformować swojego pracodawcę, lub w razie konieczności także ZUS. Można to zrobić już po zakończeniu kwarantanny.

Jeśli masz pytania dotyczące tego zagadnienia lub potrzebujesz wsparcia w zakresie kadr lub płac, skontaktuj się z nami >>

Wynagrodzenie czy zasiłek za czas kwarantanny

W zależności od okresu niemożności wykonania pracy, jakim może być przymusowe przebywanie na kwarantannie,  pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Jeżeli czas ten nie przekroczy 33 dni w danym roku kalendarzowym (lub 14 dni dla osób powyżej 50 roku życia) pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego. Koszt ten pokrywa pracodawca. Po przekroczeniu 33 lub 14 dni pracownik przechodzi na zasiłek chorobowy, wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba, której przysługują świadczenia na wypadek kwarantanny musi być objęta ubezpieczeniem chorobowym z tytułu umowy o pracę, bądź innej umowy cywilnoprawnej dającej takie zabezpieczenie

Co z pracownikiem który sam zdecyduje się na kwarantannę?

W sytuacji kiedy pracownik z własnej inicjatywy pójdzie na kwarantannę, bez odpowiedniego skierowania inspektora sanitarnego, nie może liczyć na wynagrodzenie ani inne świadczenie.

Jak na początku pandemii sytuację tłumaczyła Państwowa Inspekcja Pracy : „Zgodnie z przepisem art. 80 k.p. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”

Czy przebywając na kwarantannie można pracować zdalnie ?

Pracownik objęty obowiązkową kwarantanną, otrzymujący świadczenie chorobowe od ZUS automatycznie uznawany jest za osobę niezdolną do pracy. Pobierając zasiłek nie powinien świadczyć pracy, nawet w formie zdalnej.

Jednak ze względu na nasilającą się pandemię i obecną liczbę osób przebywających na kwarantannie przekraczającą 300 tys. osób, rząd ma wprowadzić przepisy umożliwiające pracę zdalną. Dotychczas było to możliwe tylko za zgodą pracodawcy. Nowe regulacje mają to ułatwić.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy