Skip to main content

Termin składania wniosków o wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm będzie przesunięty do końca I kwartału 2021 roku. Dotacje będą rozdysponowywane do końca II kwartału 2021 r.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >>

Budżet przeznaczony dla dużych przedsiębiorstw opiewa łącznie na 25 mld złotych, jednak według najnowszych szacunków PFR z programu skorzysta od 100 do 200 firm na łączną kwotę ok. 10 mld zł. Jest to związane z m.in. ze stopniem skomplikowania procedur, ale także wycofaniem wniosków przez część firm w związku z odbiciem gospodarki w III kwartale br.

Kryteria pomocy z PFR dla dużych firm

Pomoc z Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm dotyczy podmiotów, które: zatrudniają co najmniej 249 osób, uzyskują ponad 50 mln euro rocznego obrotu oraz wykazują sumę bilansową przekraczającą co najmniej 43 mln euro rocznie. Co istotne, duża firma, aby móc ubiegać się o dotację, nie może znajdować się w trakcie likwidacji, ani nie może być wobec niej być prowadzone postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne.

Aby zakwalifikować się do pomocy z funduszu PFR duża firma musi zanotować min. ujemne EBITDA (Earnings before taxes, depreciation and amortization). Przedsiębiorstwo musi również spełnić jeden z poniższych warunków:

  • odnotować spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w miesiącu po lutym 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego z roku ubiegłego;
  • utracić zdolność do produkcji lub świadczenia usług;
  • nie otrzymać płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • nie mieć dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • być uczestnikiem Programów Sektorowych.

Sytuacje kwalifikujące do dotacji muszą być skutkiem pandemii koronawirusa.

Więcej informacji na temat dostępnej oferty Polskiego Funduszu Rozwoju można znaleźć na stronie grupy.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami >> 

 

Ostrzejsza weryfikacja dla dużych przedsiębiorstw

Do tej pory PRF obsłużył 170 aplikacji otrzymanych od dużych firm. 50 z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych i otrzyma finansowanie. 25 firm wycofało wnioski po weryfikacji. Jak wskazuje PFR, może to być wynikiem polepszenia koniunktury w III kwartale br. Wydano również 95 odmów.

Nad dysponowaniem budżetem PFR czuwają m.in. służby specjalne – Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowa Administracja Skarbowa. Mają pilnować czy nie dochodzi do nadużyć w ramach korzystania z budżetu.

Tarcza działa już od lipca. Wnioski składać mogą również spółki Skarbu Państwa, które oprócz weryfikacji przez PFR, muszą uzyskać zgodę Komisji Europejskiej (gdy ubiegają się o finasowanie przekraczające 250 mln euro).

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy