OUTSOURCING KSIĘGOWO-FINANSOWY

Profesjonalne usługi księgowe oraz sprawozdawczość finansowa dla maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa twojego biznesu.

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU

0%
0%
0%
0%

znacząca (powyżej 25%) redukcja kosztów operacyjnych

dostęp do eksperckiej wiedzy

większa elastyczność i skalowalność

zgodność z prawnymi regulacjami

Dane na podstawie badań KPMG i HFS Research, maj 2014 r. – kluczowe korzyści płynące z outsourcingu, odpowiedzi: „satysfakcjonujące” i „bardzo satysfakcjonujące” wskazywane przez przedsiębiorców, próba: N = 312

Rolą współczesnych liderów finansów jest dostarczanie organizacjom wartości dodanej w postaci fachowych analiz, planowania i budżetowania, umożliwiających realizację strategicznych założeń firmy, a także prognoz pozwalających stawiać czoła wyzwaniom trudnych i dynamicznych rynków. Zadania dyrektora finansowego są krytyczne dla powodzenia każdego przedsiębiorstwa. Niestety rzadko który CFO ma dostęp do najnowocześniejszych narzędzi pracy oraz dość czasu, żeby być strategicznym partnerem w swojej organizacji i wspierać jej rozwój, zamiast wyłącznie nadzorować bieżące sprawy księgowe w obliczu dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. Eksperci Banach Outsourcing są po to, aby pomagać organizacjom w osiąganiu sukcesów, dzięki maksymalizowaniu ich efektywności oraz redukowaniu operacyjnych kosztów.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

W CZYM MOŻEMY POMÓC:

księgi rachunkowe

sprawozdawczość finansowe

rozliczenia podatkowe

przelewy bankowe

audyt i projektowanie procesów

tworzenie polityki rachunkowości i projektowanie planu kont

optymalizacja i bieżące doradztwo

reprezentacja w urzędach i obsługa kontroli

  • DLACZEGO MY

  • CO JESZCZE DAJE OUTSOURCING

Złóż zapytanie ofertowe