Skip to main content

Przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali chęć rozliczenia swoich dochodów za 2020 rok podatkiem liniowym muszą złożyć między 15 lutego a 30 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Skarbowym formularz PIT-36L. Ministerstwo Finansów opublikowało nową broszurę informacyjną do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (lub straty), wskazującą jak wypełnić i złożyć formularz.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z Banach Outsourcing >> 

 

Dla kogo zeznanie PIT-36L?

Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach podatku linowego. Musieli oni prowadzić działalność już w 2019 roku i złożyć oświadczenie o chęci rozliczania podatkiem liniowym do 20 lutego 2020 roku lub rozpoczynając działalność w 2020 roku złożyć takie oświadczenie w CEIDG-1.

Z rozliczenia liniowego, czyli opodatkowania jedną stawką podatkową w wysokości 19% – niezależną od wysokości uzyskanego dochodu, mogą skorzystać osoby:

  • prowadzące samodzielnie działalność;
  • będące wspólnikiem spółki cywilnej LUB spółki jawnej osób fizycznych LUB spółki jawnej, wybierające opodatkowanie na poziomie wspólników spółki;
  • będące partnerem spółki partnerskiej;
  • prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

Istotne jest, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki lecz ich wspólnicy.


UWAGA! 
W rozliczeniu linowym nie ma możliwości łączenia różnych źródeł przychodu na jednym zeznaniu rocznym. Osiągając również przychód np. z umowy o pracę, należy go rozliczyć na oddzielnym formularzu podatkowym. Korzystanie z podatku liniowego wyklucza możliwość korzystania z preferencyjnych form rozliczania, np. z współmałżonkiem.

Jak złożyć zeznanie PIT-36L?

Zeznanie podatkowe PIT-36L można złożyć w formie papierowej (bezpośrednio w urzędzie lub wysłać pocztą) lub w formie dokumentu elektronicznego.

Formularze do wypełnienia znajdują się na stronie podatki.gov.pl, a do złożenia w formie online – tutaj.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy