Skip to main content

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur obejmujący czynnych podatników VAT nie wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r.

Minister Finansów, Andrzej Domański, ogłosił, że wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur obligatoryjnego KSeF nie nastąpi w 2024 roku.

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw o wprowadzeniu Krajowego systemu e-Faktur została już opublikowana w Dzienniku Ustaw, czekamy zatem na wejście w życie przepisów. Odroczenie nastąpiło z uwagi na wykrycie błędów w systemie. Minister Finansów zapowiedział kolejne konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców oraz doradców podatkowych i księgowych w sprawie systemu KSeF. Zostanie również przeprowadzony audyt, od którego wyniku ma zależeć nowy termin uruchomienia e-fakturowania. Nowy termin nie został sprecyzowany, najprawdopodobniej można się spodziewać go jednak w przyszłym roku.

Co to oznacza? Strony umów nadal mogą stosować dotychczasową formę faktury podatkowej, która jest powszechnie używana jako dokument handlowy.

Odroczenie wejścia w życie KSeF może oznaczać konieczność zmiany art. 106 ustawy o VAT, stanowiącego o kwestii zgody odbiorcy faktur ustrukturyzowanych na ich otrzymywanie. 

Należy mieć także na uwadze, że wprowadzenie KSeF jest wynikiem udzielenia przez Komisję Europejską tzw. Zgody derogacyjnej umożliwiającej stosowanie wyjątku od reguł fakturowania w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. Odroczenie wejścia w życie może skutkować trudnościami z przedłużeniem stosowania decyzji KE.

Odroczenie umożliwia lepsze przygotowanie się do stosowania e-fakturowania. Szczególnie trudne może być to dla podmiotów zagranicznych bez siedziby w Polsce, ale posiadających u nas stałe miejsce prowadzenia działalności, które uczestniczą w dostawie towarów lub świadczeniu usług. Jednak nie tylko te podmioty będą zmagać się z dużymi trudnościami, bowiem jako problematyczne jawi się również wystawianie faktur dla konsumentów oraz podatników zwolnionych od podatku VAT, a niezarejestrowanych (tj. takich, których nie ma na tzw. białej liście).

W związku z licznymi wyzwaniami i wątpliwościami w stosowaniu KSeF, zachęcamy do kontaktu z Banach Outsourcing, aby przygotować się na ich wejście w życie!

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy