Skip to main content

Weszła w życie tzw. Tarcza 5.0 (ustawa z 17 września br.) wydłużająca czas składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z FGŚP. Wcześniej przepisy pozwalały na to jedynie do 27 wrzenia, a po zmianach – do 30. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

 

Wciąż  można składać wnioski do Wojewódzkich Urzędów Pracy o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników. W życie weszła właśnie ustawa dająca możliwość ubiegania się o dofinansowanie „najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.” Pracodawcy, którzy nie skorzystali wcześniej z tzw. Tarczy Antykryzysowej mogą więc jeszcze ubiegać się o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli masz jakieś pytania  lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z nami >>.

Kto może wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Jeżeli przedsiębiorca w bieżącym roku zanotował spadek obrotów o co najmniej 15% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego) lub 25% przez miesiąc (w stosunku do miesiąca poprzedzającego)  może ubiegać się o wsparcie – pod warunkiem, że nie zalega z płatnościami (zaliczkami na podatek CIT i PIT lub/i składkami na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne do końca trzeciego kwartału 2019 roku). Przesłanki o możliwości ogłoszenia upadłości również wykluczają firmę z programu.

Na początku pandemii jedynie pracodawcy, którzy wprowadzili obniżenie czasu pracy pracowników lub przestój ekonomiczny (okres w którym pracownik nie był zobowiązany świadczenia pracy pomimo gotowości i dyspozycyjności) mogli skorzystać ze wsparcia. Od lipca, o dodatkowe środki finansowe mogą się też ubiegać pozostali pracodawcy.

 

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń?

Wniosek należy składać do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Można go wypełnić na portalu Praca.gov.pl w formie elektronicznej i podpisać podpisem elektronicznym lub zaufanym.

 

Jak wysokie dofinansowanie do wynagrodzeń można uzyskać?

Maksymalna wysokość wsparcia przypadająca na jednego zatrudnionego może osiągnąć połowę jego płacy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia poprzedniego kwartału. W praktyce przedsiębiorca może liczyć na 50% dofinansowania, ale nie więcej niż około 2000 zł (w zależności od średniego wynagrodzenia). Projekt przewiduje, że pomoc może być przeznaczona również na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracodawcę. Pomoc z FGŚP może być udzielona maksymalnie na trzy miesiące. W tym czasie pracodawca nie może zwolnić pracownika objętego dofinansowaniem, chyba że to on zawinił.

 

Kogo nie obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń?

W przypadku pracowników, których wynagrodzenie było 300% wyższe niż przeciętne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, pracodawcy na dopłatę liczyć nie mogą.

Świadczenie nie obejmie również osób otrzymujących zasiłek chorobowy, co znaczy że jeśli w tym czasie pracownik zachoruje, firma musi niewykorzystane środki zwrócić do funduszu. Pracodawca powinien zatem odpowiednio dokumentować wykorzystanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem, inaczej po kontroli może się okazać, że część pieniędzy trzeba będzie zwrócić.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy