Skip to main content

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów (wspominaliśmy o nim w naszym wrześniowym newsletterze). Przypominamy, że we wspomnianym wykazie znajdują się numery firmowych rachunków bankowych (tzw. rachunki rozliczeniowe w banku lub imienne rachunki w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem), otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu systemu STIR. Publikowane numery dotyczą tylko zarejestrowanych podatników na VAT w Polsce lub tych, którzy zostali przywróceni do rejestru. Inne nie są uwidocznione. Listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Finansów orazw Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Ustawodawca przewidział sankcje od 1 stycznia 2020 r. za dokonywanie przelewów na rachunek spoza białej listy w przypadku jednorazowych transakcji B2B przekraczających kwotę 15 tys. zł. Polegają one na braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny, niż podany w wykazie oraz ryzyku poniesienia odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, gdyby ten nie zapłacił należnego podatku VAT od danej transakcji.

Przedsiębiorcy mogą jednak uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni (liczone kolejno po sobie, nie wyłączając dni nieroboczych) od zlecenia przelewu na rachunek spoza “białej listy” poinformują o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy. Służy do tego zawiadomienie ZAW-NR dostępne pod tym linkiem: https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu białej listy lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia finansów czy księgowości, skontaktuj się z nami >>.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy