Skip to main content

W sobotę, 28 listopada 2020 r. Sejm przegłosował nowelizację dotyczącą ustawy o rozliczaniu podatków dochodowych, odrzucając poprawki Senatu. Tym samym zdołał wprowadzić kontrowersyjne opodatkowanie CIT-em m.in. spółek komandytowych. Ma ono wejść w życie już od początku nowego roku, z możliwością odroczenia najpóźniej do 1 maja 2021 roku.

(Artykuł aktualizowany)

CIT od nowego roku nie tylko dla spółek komandytowych

Zgodnie z pomysłem, o którym pierwszy raz usłyszeliśmy we wrześniu, od nowego roku spółki komandytowe, podobnie jak kapitałowe, będą objęte obowiązkiem płacenia podatku dochodowego CIT.  Dla przedsiębiorców oznacza to, że podatek zapłacą nie tylko wspólnicy, ale również sama spółka.

CIT-em od nowego roku zostaną objęte również spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni obowiązków informacyjnych.

Więcej szczegółów również na naszym blogu >>

Wyższy limit uprawniający do preferencyjnego CIT-u

Wspomniana ustawa zakłada ponadto podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki podatku z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Byle zdążyć do 30-go listopada…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby niekorzystne zmiany podatkowe można było wprowadzić od nowego roku kalendarzowego, wymagane jest minimum miesięczne vacatio legis. Oznaczało to, że 30 listopada był ostatnim dniem na opublikowanie wspomnianej powyżej ustawy w Dzienniku Ustaw.Senat debatował nad swoimi poprawkami jeszcze w zeszłym tygodniu i ostateczną decyzję o wykreśleniu z ustawy całego pomysłu dotyczącego dodatkowego opodatkowania spółek komandytowych(po konsultacjach z przedsiębiorcami) przegłosował dopiero w piątek 27.11.2020.

Już następnego dnia, w sobotę, na posiedzeniu Sejmu, posłowie przegłosowali jednak swoją wersję projektu. Ustawa z dnia 28 listopada o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z datą 30.11.2020.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy