Skip to main content

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowy pomysł mający na celu kontynuację strategiuszczelniania poboru podatku VAT. Chce wprowadzić nowy rodzaj dokumentu księgowego – fakturę ustrukturyzowaną. Będzie to faktura wystawiana przez dedykowany system teleinformatyczny Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projekt nowelizacji jest obecnie w fazie konsultacji.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, e-faktura może być dostępna dla przedsiębiorców już w październiku 2021 roku. Obowiązek jej stosowania ma wejść w życie w 2023 roku. 

Czym będą faktury ustrukturyzowane?

Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i przyjmowane za pomocą KSeF. Będą zawierać informacje niezbędne na fakturze elektronicznej czy papierowej, tj. dane sprzedającego, nabywcy, kwotę, datę oraz określenie przedmiotu transakcji. System będzie automatycznie nadawał numer każdemu dokumentowi oraz go przechowywał i archiwizował, zwalniając z tego obowiązku podatnika.

Faktury będą wystawiane w formacie html i automatycznie analizowane. Nowa forma u-faktur da  możliwość organom podatkowym zdalnego monitorowania obrotu dokumentami. Automatyzacja i elektronizacja procesów fakturowania ma zmniejszyć także liczbę błędów.

Jak rząd zachęca do korzystania z faktur ustrukturyzowanych? 

Korzyści jakie może przynieść przedsiębiorstwu korzystanie z nowego systemu wystawiającego faktury ustrukturyzowane to szybszy zwrot podatku VAT. Rząd proponuje, aby dla podatników używających wyłącznie KSeF istniała możliwość skorzystania z preferencyjnego terminu 40 dni na zwrot podatku VAT (skróconego z 60 dni).

Mimo, iż projekt nowelizacji ustawy o VAT nie został jeszcze przedstawiony przez Ministerstwo Finansów (pojawił się w wykazie prac legislacyjnych MF), istnieje pomysł, aby faktury ustrukturyzowane stały się obowiązkowe. Jak podaje Puls Biznesu, rząd wystąpił o zgodę na wprowadzenie obowiązkowego stosowania e-faktur do Komisji Europejskiej.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy