Skip to main content

Sejm podczas wtorkowego nocnego głosowania przyjął projekt wprowadzający estoński CIT od 1 stycznia 2021 roku. Po najnowszych zmianach rozwiązanie to obejmie większą grupę przedsiębiorców.

 

Ministerstwo Finansów przegłosowało nowelizację ustawy wprowadzającej tzw. estoński CIT w Polsce od stycznia 2021 roku. Po niedawnych poprawkach wiemy już, że obejmie on przedsiębiorstwa kapitałowe uzyskujące przychody do 100 mln złotych, co stanowi spore rozszerzenie wobec pierwotnych 50 mln. Również wcześniejszy wymóg zatrudnienia co najmniej trzech pracowników na umowę o pracę złagodniał. Obecnie przedsiębiorca chcący skorzystać z estońskiego CIT-u może zatrudniać pracowników w oparciu o inne umowy cywilnoprawne, a mały podatnik może zatrudniać jednego pracownika (w pierwszym roku opodatkowania estońskim CIT).

Reforma kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców, których udziałowcami są osoby fizyczne, a większość przychodów pochodzi z działań operacyjnych. Spółki te mają wykazywać nakłady inwestycyjne (wzrastające o 15% w okresie dwóch lat) i nie mogą posiadać udziałów w innych podmiotach. Aby korzystać z estońskiego CIT wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozliczeń podatkowych czy prowadzenia spraw księgowych Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu 

 

Co to jest Estoński CIT ?

Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego wzorowany jest na systemie estońskim, który działa tam już od lat. Zakłada przesuniecie momentu płacenia podatku dochodowego do chwili wypłacenia przez firmę zysku, np. w formie dywidendy. Oznacza to, że przedsiębiorcy stosujący estoński CIT mają większe środki na inwestycje w rozwój swojej firmy i nie płacą podatku CIT, póki same nie zdecydują się na wypłatę wypracowanego zysku. 

Skorzystanie z tego proinwestycyjnego modelu ma oznaczać dla firmy większą odporność na dekoniunkturę, mniej obowiązków administracyjnych i prostszą rachunkowość podatkową. Dla gospodarki natomiast (mimo szacowanych początkowo kosztów do 5,6 mld złotych w pierwszym roku) ma spowodować większą odporność na kryzysy, zlikwidować bariery rozwojowe sektora MŚP (powodowane niedokapitalizowaniem), zapewniać większą liczbę miejsc pracy oraz wzrost możliwości inwestycyjnych w Polsce.

 

Dwie ścieżki Estońskiego CIT

Projekt zakłada dwa możliwe warianty rozliczeń podatku dochodowego dla firm, z których przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wybrać dla siebie ten najkorzystniejszy:

  • pierwszy jest związany z ryczałtem (na wzór Estonii) – opodatkowaniu w tym modelu podlega spółka wypłacająca zysk;
  • drugi opiera się o specjalny fundusz inwestycyjny – w formie rachunku bankowego, na który można zaliczać odpisy do kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie zachować dotychczasowe rozliczenie CIT.

 

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/finanse/efekt-konsultacji-z-biznesem–estonski-cit 

 

 

Autor: Banach Outsourcing

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy