28 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z decyzją do 27 grudnia 2021r. będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa. Maseczki będą musieli nosić wszyscy pracownicy, jeżeli nie przebywają sami w pomieszczeniu.

Obowiązek obejmuje całe miejsca pracy, w szczególności pomieszczenia w których pracownicy mają ze sobą kontakt tj. kuchnie, open space. Jeżeli pracownik nie ma osobnego pomieszczenia, gdzie przebywa sam, musi założyć maskę.

Dotychczas obowiązek stosowania środków ochrony obejmował jedynie osoby mające bezpośredni kontakt z klientem. Nowe rozporządzenie rozszerza tę konieczność na wszystkie zatrudnione i przebywające w zakładzie pracy osoby, nie tylko w częściach wspólnych.

Pracodawca, tak jak dotychczas, jest zobowiązany do zapewnienia środków ochrony w postaci płynów do dezynfekcji rąk lub rękawiczek jednorazowych. Musi również zapewnić odległość między stanowiskami pracy o co najmniej 1,5 m.

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: