Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni bardzo ważną rolę, ponieważ prowadzi jej wszystkie sprawy, a także reprezentuje ją na zewnątrz. Jego członkami mogą być wspólnicy spółki, a także osoby trzecie, powoływani i odwoływani są dzięki uchwale wspólników, chyba że inaczej zostało zapisane w umowie spółki. Każdy z członków zarządu może być powołany oddzielnie, ponadto można…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: