Skip to main content

Coraz bliżej CIT dla spółek komandytowych, tzw. estoński CIT i wiele innych zmian podatkowych – posłowie przegłosowali ważną nowelizację.

 

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona min. wejścia w życie opodatkowania spółek komandytowych CIT-em, tzw. Estońskiego CIT dla spółek kapitałowych czy zmian w ulgach abolicyjnych. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >>

 

CIT dla spółek komandytowych coraz bardziej realny

Kontrowersyjny pomysł opodatkowania spółek komandytowych CIT-em, szeroko krytykowany i budzący protesty przedsiębiorców został przegłosowany podczas nocnego posiedzenia sejmu 28.10.2020. Najpóźniej do 1 maja 2021 firmy będą musiały się dostosować do zmian.

Estoński CIT na warunkach rządowych

Od nowego roku wejdzie w życie również estoński CIT, do którego zgłoszono cały szereg poprawek, z których jednak żadna nie otrzymała poparcia większości. Utrzymano jednak wcześniejsze założenia dotyczące zwiększenia limitu przychodu, umożliwiającego skorzystanie z preferencyjnej 9-cio procentowej stawki CIT, z 1,2 do 2 mln euro.

 

Nowe zasady dla ulgi abolicyjnej

Nowelizacja wprowadza także nowy limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wartości 1360 zł. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób eliminować podwójne opodatkowanie i zachęcić do osiągania dochodów w Polsce. Jak poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski, limit ten ma dotyczyć osób pracujących za granicą i mieszkających w Polsce przez mniej niż 6 miesięcy w roku oraz nie ma dotyczyć dochodów osiąganych z tyt. pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.


Jeśli masz pytania dotyczące tego zagadnienia lub potrzebujesz wsparcia w zakresie kadr lub płac, skontaktuj się z nami >>

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy