Od nowego roku, tj. od stycznia 2021, będzie trzeba informować ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem. Pracodawcy będą mieli 7 dni na zgłoszenie zawarcia tego typu umowy. Nowy przepis wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a pierwotnie został zawarty w tzw. pierwszej tarczy antykryzysowej rządu. Według ustawodawcy oraz resortu rodziny celem wprowadzenia takiego rozwiązania ma być szybsza wypłata świadczeń postojowych.

 

Jeśli masz jakieś pytania  lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z nami >>

 

Jakie umowy obejmie nowy obowiązek?

Obowiązek zgłoszenia obejmie umowy o dzieło niepodlegające składkom na ubezpieczenie społeczne, czyli:

  • umowy zawierane z osobami niebędącymi pracownikiem danego przedsiębiorstwa,
  • umowy zawierane z osobami pozostającymi w stosunku pracy z innym pracodawcą (gdy praca nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, tylko osoby trzeciej),
  • umowy o dzieło zawierane między osobami fizycznymi.

Na zgłoszenie do ZUS będzie 7 dni od momentu zawarcia umowy o dzieło.

 

Skutki zgłaszania do ZUS wszystkich umów o dzieło

Według oficjalnych założeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgłaszane umowy o dzieło mają ułatwić i usprawnić proces weryfikacji wniosków składanych w ramach tarczy antykryzysowej i wypłacania postojowego. Jednak, biorąc pod uwagę, że przepis ten wejdzie w życie dopiero w styczniu „można zastanawiać się, czy rzeczywiście chodzi jedynie o usprawnienie wypłacania świadczenia postojowego.”

Rejestr pozwoli ZUS na wgląd do umów, bez konieczności wszczęcia kontroli u pracodawcy. Może to ułatwić weryfikację czy umowa nie spełnia warunków umowy zlecenia, podlegającej obowiązkowemu oskładkowaniu.

Jak podaje Puls Biznesu: „Wielu ekspertów uważa, że nowe przepisy w praktyce oznaczają oskładkowanie większości tego rodzaju kontraktów tylnymi drzwiami – bez wpisania ich do ustawowego katalogu tytułów podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.”

 

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: