Skip to main content

Wydatki ponoszone na Internet można odliczyć od dochodu w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Podatnik, który nie korzystał jeszcze z ulgi na Internet może ją po raz pierwszy  odliczyć za 2020 rok. Drugie odliczenie będzie wtedy przysługiwać za 2021 rok, gdyż lat nie można rozdzielać.

 

Maksymalne odliczenie za Internet

Składając deklarację podatkową z uwzględnieniem wydatków na Internet można maksymalnie pomniejszyć podstawę opodatkowania o 760 złotych w jednym roku. Może to oznaczać zmniejszenie kwoty do zapłacenia w urzędzie skarbowym lub zwrot nadpłaconego podatku.

 

Jak złożyć deklarację z ulgą na Internet?

Aby odliczyć ulgę na Internet należy wypełnić załącznik PIT/O informujący o przysługujących ulgach podatkowych. Następnie łączną kwotę odliczeń trzeba przepisać na druk PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

 

Jakie wydatki można odliczyć?

Ulga dotyczy wydatków (brutto) poniesionych na korzystanie z sieci Internetowej w domu, przez telefon komórkowy czy przenośny modem podłączany do laptopa.

Wydatki te trzeba odpowiednio udokumentować. Dowodem wykazującym poniesiony koszt może być faktura lub inny dokument zawierający dane identyfikujące kupującego, sprzedającego, informację o rodzaju usługi oraz zapłaconą kwotę (np. potwierdzenie przelewu bankowego z tytułem wskazującym na opłatę za Internet).

W przypadku umowy z dostawcą na pakiet usług, łączący dostęp do Internetu z telewizją lub telefonem, trzeba mieć w umowie wykazane poszczególne koszty usług. Ulga przysługuje tylko za wydatek na Internet, którego samodzielnie nie można wydzielić, np. dzieląc kwotę z umowy na pół.
Ulga nie dotyczy również opłat aktywacyjnych, montażu czy wydatku na modem.

Ulga na Internet dla działalności gospodarczej

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą najczęściej zalicza wydatki na Internet do kosztów swojej działalności. Jeżeli jednak nie rozlicza Internetu w kosztach, może skorzystać z ulgi na Internet, jeżeli:

  • rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub na zasadach ogólnych według skali, a wydatki na Internet poniósł prywatnie;
  • uzyskuje dodatkowe dochody opodatkowane według skali, inne niż działalność gospodarcza (np. z umowy o pracę) i koszty poniósł prywatnie lub jeżeli koszt poniósł służbowo, może skorzystać z ulgi, o ile nie ujął go w kosztach działalności gospodarczej.

 

Jeżeli podatnik z działalnością gospodarczą rozlicza się na zasadach podatku liniowego lub kartą podatkową ulgi na Internet nie może odliczyć.

Opracowanie za pit.pl

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy