Jak konstruować zapisy umowne podczas pandemii? Rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być „niezawiniona niemożności spełnienia świadczenia” Jednym z problemów, z którym przedsiębiorcy mogą się borykać w czasach pandemii może być jej wpływ na możliwość wywiązania się z dotychczasowych zobowiązań, podjętych w zupełnie innych okolicznościach rynkowych. Pandemia COVID-19, niewątpliwie siła wyższa, czyli sytuacja niezależna od działań osoby podejmującej zobowiązanie,…

  „Obserwujemy i doświadczamy na co dzień, jak technologia dyktuje znaczące zmiany w gospodarce światowej. Odwieczna chęć zwiększania przychodów i obniżania kosztów przekierowała uwagę zarządzających z tradycyjnych modeli biznesowych do tych zwinnych i cyfrowo zaawansowanych. Tak gwałtownie zmieniający się krajobraz biznesu w połączeniu ze zmianami regulacyjnymi powoduje, że firmy, szukając rozwiązań zapewniających ciągle wyższą jakość…

  „Zarówno rachunkowość zarządczą, jak i raportowanie zarządcze cechuje powtarzalność oraz względna stabilność. Jeśli dodać do tego wysoki stopień cyfryzacji, otrzymamy trzy kluczowe aspekty potrzebne do wyboru procesów nadających się do robotyzacji. Tymczasem według zeszłorocznego badania E&Y aż 93% działów księgowych nie planowało wdrożenia jakichkolwiek zmian w modelu swojej pracy w przeciągu kolejnych 12 miesięcy….

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: