Skip to main content

Ministerstwo Finansów planuje dać przedsiębiorcom więcej czasu na rozliczenie z podatku CIT – dziś opublikowało w tej sprawie projekt. Wspomniany projekt rozporządzenia MF przedłuża do 30 czerwca 2021 r. termin na złożenie przez podatników deklaracji CIT i rozliczenie podatku dochodowego. Dotyczy to przedsiębiorstw, których rok obrotowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 roku.

29 marca 2021 w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia z zakresu rozliczeń podatkowych, skontaktuj się z Banach Outsourcing >>

 

Termin 30 czerwca 2021 roku obejmuje również podatników ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2021 roku.

 

Więcej czasu na rozliczenie z CIT

 

Przedłużenie terminu na złożenie zeznania i wpłaty należnego podatku za rok 2020 ma ułatwić podatnikom wywiązanie się z ustawowego obowiązku rozliczeniowego w trudnej sytuacji związanej z panującą pandemią. Gdyby resort nie zaproponował owej zmiany, podatnicy – zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – byliby zobowiązani do rozliczenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) do końca trzeciego miesiąca następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy. Obecny termin dla przedsiębiorstw, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, przypada na 31 marcaProjekt Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej daje przedsiębiorcom dodatkowe 3 miesiące na złożenie zeznania i rozliczenie podatku należnego.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z Banach Outsourcing >> 

 

Wydłużenie terminu na rozliczenie CIT sprawą wysokiej wagi

 

Projekt rozporządzenia został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w trybie pilnym, a wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Na zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu Rada Ministrów ma 3 dni; po ich upływie nastąpi akceptacja.

W uzasadnieniu proponowanych zmian resort finansów tłumaczy, że „projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku”. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jako że „ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, gdyż zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla podatników”.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy