Skip to main content

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą pod kodami PKD 55.10, tj. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania oraz PKD 79.12, tj. Działalność organizatorów turystyki, mogą składać wnioski o wolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 jeszcze tylko tylko do 15 stycznia 2021 br. Wspomniane zwolnienie z ZUS-u obowiązuje na mocy Tarczy Antykryzysowej 5.0, jednak Tarcza 6.0 rozszerzyła grono uprawnionych o powyższe dwie branże.

Zwolnienie dotyczy także składek już opłaconych. Ewentualną nadpłatę można przeznaczyć na przyszłe składki lub wnioskować o jej zwrot.

Kto może wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS?

Ulga przysługuje przedsiębiorstwom, których spadek przychodu za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem wyniósł 75% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Firmy ubiegające się o zwolnienie także muszą spełnić warunek bycia zgłoszonymi w ZUS jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 roku oraz złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r. (chyba, że były zwolnione z tego obowiązku).

Jak składać wniosek o zwolnienie z ZUS-u za lipiec-wrzesień 2020?

Wnioski o zwolnienie ze składek (RDZ-B) należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Do końca stycznia natomiast można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy