Kogo dotyczy obowiązek publikacji strategii podatkowej? Jakie informacje trzeba w niej zawrzeć? Kiedy trzeba opublikować sprawozdanie?

W miniony weekend została przegłosowana nowelizacja ustawy o CIT i PIT. Wprowadza ona m.in. obowiązek publikowania sprawozdań z realizacji strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym. Nowa regulacja wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Więcej zmian wprowadzonych w ustawie >>

Dodatkowe obowiązki dla dużych podatników są częścią strategii uszczelniania podatków. Mają również dostarczyć obywatelom dostępu do informacji na temat strategii podatkowych tych firm i zwiększyć tym samym kontrolę społeczną nad korporacjami. Mają służyć również transparentności przedsiębiorców.

Kogo obejmie obowiązek publikowania sprawozdań?

Strategię podatkową będą musiały publikować podmioty o przychodach przekraczających 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku. Według stanu z 2020 roku oznacza to nowy obowiązek dla 2800 firm. Ustawa obejmuje również grupy kapitałowe, już bez względu na wysokość osiągniętych przez nie przychodów.

Jakie informacje ma zawierać strategia podatkowa?

W ustawie nie jest określona definicja strategii podatkowej. Powinna odnosić się do kwestii planowanego ryzyka podatkowego oraz możliwości jego ograniczenia czy dopuszczalnego poziomu.  

Zgodnie z ustawą strategia podatkowa powinna zawierać informacje:

  • o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
  • o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych,
  • dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
  • dotyczące liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych,
  • dotyczące wniosków o wydanie np. interpretacji podatkowej i wiążącej informacji stawkowej,
  • dane dotyczące rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Przedstawiony przez ustawodawcę katalog jest otwarty.

 

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >> 

 

Kiedy należy opublikować sprawozdanie ? 

Termin publikacji przypada na 9 miesiąc po złożeniu przez przedsiębiorstwo zeznania podatkowego CIT. Jeżeli więc firma zaczyna rok obrotowy od stycznia, składa zeznanie podatkowe w marcu, to ma czas do końca roku na przedstawienie sprawozdania podatkowego (pod koniec roku za rok poprzedni).

Nadal jednak nie jest jasne czy nowe przepisy obejmują już rok 2020, który miałby być opisany w sprawozdaniu pod koniec 2021. Ponieważ prawo nie działa wstecz, bieżący (mijający) rok nie powinien być objęty nowym obowiązkiem. Natomiast brak jasnych przepisów przejściowych budzi wątpliwość i uniemożliwia interpretację czy data wejścia w życie ustawy określa również moment rozpoczęcia prowadzenia strategii podatkowej.

Sprawozdanie podatkowe musi pojawić się na stronie internetowej przedsiębiorcy. W przypadku jego braku – na stronie podmiotu powiązanego. Informacja o adresie strony internetowej musi zostać przekazana naczelnikowi urzędu skarbowego.   

 

Skąd pomysł na publikowanie sprawozdań podatkowych?

W ustawodawstwie Wielkiej Brytanii również istnieje obowiązek posiadania strategii podatkowej przez największych podatników. Jest on podobny do polskiego rozwiązania. Niewywiązanie się z obowiązku w Zjednoczonym Królestwie grozi karą od 7,5 tys. funtów, a nowa polska ustawa przewiduje kary nawet do 250 000 zł.

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: