Skip to main content

Kogo dotyczy obowiązek publikacji strategii podatkowej? Jakie informacje trzeba w niej zawrzeć? Kiedy trzeba opublikować sprawozdanie?

Od 1 stycznia 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT i PIT. Wprowadza ona m.in. obowiązek publikowania sprawozdań z realizacji strategii podatkowej przez podatkowe grupy kapitałowe oraz podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym.

Tuż po przegłosowaniu nowelizacji nie było jasne czy nowe przepisy obejmą już rok 2020, który miałby być opisany w sprawozdaniu pod koniec 2021. Ponieważ prawo nie działa wstecz, poprzedni rok (2020) nie powinien być objęty nowym obowiązkiem. Przedsiębiorcy na początku roku 2020 nie byli świadomi, że ten czas będzie już podlegać nowemu obowiązkowi sprawozdawczemu.
Jednak jak poinformowało Ministerstwo Finansów: 
„Z uwagi na to, że ustawa nowelizująca nie przewiduje szczególnych regulacji przejściowych, podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r., w terminie do 31 grudnia 2021 r.”

Więcej zmian wprowadzonych w ustawie >>

Dodatkowe obowiązki dla dużych podatników są częścią strategii uszczelniania podatków. Mają również dostarczyć obywatelom dostępu do informacji na temat strategii podatkowych tych firm i zwiększyć tym samym kontrolę społeczną nad korporacjami. Mają służyć również transparentności przedsiębiorców.

Kogo obejmie obowiązek publikowania sprawozdań?

Strategię podatkową będą musiały publikować podmioty o przychodach przekraczających 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym przed 30 września danego roku. Według stanu z 2020 roku oznacza to nowy obowiązek dla 2800 firm. Ustawa obejmuje również grupy kapitałowe, już bez względu na wysokość osiągniętych przez nie przychodów.

Jakie informacje ma zawierać strategia podatkowa?

W ustawie nie jest określona definicja strategii podatkowej. Powinna odnosić się do kwestii planowanego ryzyka podatkowego oraz możliwości jego ograniczenia czy dopuszczalnego poziomu.  

Zgodnie z ustawą strategia podatkowa powinna zawierać informacje:

  • o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych,
  • o realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych,
  • dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
  • dotyczące liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych,
  • dotyczące wniosków o wydanie np. interpretacji podatkowej i wiążącej informacji stawkowej,
  • dane dotyczące rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Przedstawiony przez ustawodawcę katalog jest otwarty.

 

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >> 

 

Kiedy należy opublikować sprawozdanie ? 

Termin publikacji przypada na 9 miesiąc po złożeniu przez przedsiębiorstwo zeznania podatkowego CIT. Jeżeli więc firma zaczyna rok obrotowy od stycznia, składa zeznanie podatkowe w marcu, to ma czas do końca roku na przedstawienie sprawozdania podatkowego (pod koniec roku za rok poprzedni).

Sprawozdanie podatkowe musi pojawić się na stronie internetowej przedsiębiorcy. W przypadku jego braku – na stronie podmiotu powiązanego. Informacja o adresie strony internetowej musi zostać przekazana naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Skąd pomysł na publikowanie sprawozdań podatkowych?

W ustawodawstwie Wielkiej Brytanii również istnieje obowiązek posiadania strategii podatkowej przez największych podatników. Jest on podobny do polskiego rozwiązania. Niewywiązanie się z obowiązku w Zjednoczonym Królestwie grozi karą od 7,5 tys. funtów, a nowa polska ustawa przewiduje kary nawet do 250 000 zł.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy