Skip to main content

Przygotowana przez rząd Strategia Demograficzna 2040 ma sprawić, że w Polsce zacznie przychodzić na świat więcej dzieci. Ma się tak stać m.in. dzięki zmianom w Kodeksie pracy, wprowadzającym liczne udogodnienia dla rodziców. Rozpoczynają się właśnie szerokie konsultacje społeczne na temat proponowanych rozwiązań.

 

Strategia Demograficzna 2040, to długofalowe projekty z różnych dziedzin, mające usunąć przeszkody, które dotąd sprawiają, że wielu młodych ludzi nie decyduje się na pierwsze czy kolejne dziecko. Wśród nich są m.in. ochrona zdrowia, edukacja, trudna droga do własnego mieszkania. Ważnym czynnikiem jest też praca, zarówno w kontekście opieki nad dziećmi, jak i poczuciem finansowego bezpieczeństwa. W przyszłości wiele ma się zmienić.

Na co więc mogą liczyć pracujący rodzice i z czym muszą się liczyć pracodawcy?

 

Elastyczna praca w ramach Strategii Demograficznej 2040

  • Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru zajęcia, dokonywany w porozumienie pracodawcy z pracownikiem.
  • Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, przy czym pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.

 

Twój dział kadrowo-płacowy nie spełnia Twoich oczekiwań? Sprawdź jak wiele zyskasz korzystając z outsourcingu płacowo-kadrowego Banach Outsourcing >>

 

Stabilna praca w projekcie Strategia Demografii 2040

  • Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie dwóch (zamiast dotychczasowych czterech), na łączny czas do 15 miesięcy.
  • Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie korzysta z niej tylko matka) – rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy), a także wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu pierwszego roku życia dziecka. W przypadku małżeństw, ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.

 

UWAGA! Celem strategii jest przybliżenie poziomu dzietności do gwarantującego zastępowalność pokoleń, a ten wynosi 2,1, co oznacza 210 porodów na 100 kobiet (w 2019 wyniósł zaledwie 1,41).

 

Strategia Demograficzna 2040 okiem resortu rodziny i polityki społecznej

Nasza Strategia Demograficzna jest kompatybilna ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i z Polskim Ładem. Wyznacza kierunki i pokazuje kompleksowość działań zmierzających do poprawy struktury demograficznej kraju – ocenia minister Marlena Maląg. – Proponujemy rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowych działań na rzecz rodzin takich jak „Program 500+”, „Dobry Start”, „Maluch+” czy „Karta Dużej Rodziny” i podejmujemy się realizacji nowych programów, które – dzięki swojej kompleksowości – zniosą wszystkie bariery dzietności. Inwestowanie w rodziny i tworzenie dla nich jak najlepszych warunków do funkcjonowania i przychodzenia na świat dzieci jest polską racją stanu. Powinno więc odbywać się ponad podziałami i być nieprzerwanie kontynuowane przez kolejne pokolenia.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy