Skip to main content

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw została przegłosowana przez sejm pod koniec listopada. Zmiany mające wejść w życie wraz z nowym rokiem obejmują projekt SLIM VAT. Co oznacza SLIM VAT?

SLIM VAT w skrócie

Rządowy projekt dotyczący SLIM VAT (z ang. Simple Local and Modern VAT) ma uprościć proces rozliczania VAT przez spółki. Ma to być nowoczesne rozwiązanie dostosowane do lokalnej specyfiki polskich przedsiębiorstw. Wpłynie na rozliczanie w zakresie eksportu, korygowania fakturowania i spójnego przeliczania kursów walut. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów jest to kolejny krok w pracy nad uszczelnieniem VAT. Tadeusz Kościński wyjaśnił: „Chcemy odchudzać VAT, ale nie chodzi o stawki, tylko o proces kalkulacji i raportowania VAT”. 

 

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >>

 

Cztery obszary zmian SLIM VAT 

Pakiet uproszczeń SLIM VAT obejmuje działania w czterech obszarach. Elementy jakie zawiera, to m.in.:

  • uproszczenia przy korektach faktur,
  • ułatwienia dla eksporterów,
  • korzyści przy odliczeniu VAT
  • oraz podwyższenie nieewidencjonowanego limitu na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

 

Proste fakturowanie faktur korygujących w SLIM VAT

Dzięki SLIM VAT w przypadku faktury korygującej in-minus, obniżającej podstawę opodatkowania, podatnik nie będzie musiał uzyskać formalnego potwierdzenia otrzymania dokumentu od odbiorcy.  Wystarczy dokumentacja potwierdzająca warunki transakcji między stronami. Obowiązek rozliczenia VAT pojawi się w momencie wystawienia korekty – sprzedawca i nabywca obniżą VAT w tym samym okresie.

Podobnie w przypadku faktur korygujących in-plus (podwyższających podstawę opodatkowania) – obie strony będą rozliczać VAT na bieżąco, tj. w okresie wystawienia faktury. Warunkiem jest korekta wynikająca z przyczyn powstałych po dokonaniu sprzedaży. Dotychczasowe linie interpretacyjne orzecznictw nie były wystarczająco klarowne.


  Jednym z rozwiązań, które wprowadzą przepisy VAT SLIM jest możliwość szybszego rozliczenie VAT z faktur korygujących. Jest to lekarstwo na bolączki wielu przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem rozliczania tzw. korekt. Jednak, czy czekające nas zmiany zdecydowanie   uproszczą rozliczenia VAT? Według wielu ekspertów jest to korzystne tylko dla wystawców. Odbiorcy będą zmuszeni wprowadzić dodatkowe   procedury,  które dopiero wtedy pozwolą im określić moment, od którego zależy obowiązek korekty. Dlatego już teraz warto przygotować na   nadchodzące zmiany i dostosować wewnętrzne procedury do czekających nas zmian.                                                                                                Ewelina Badek, Manager FK, Banach Outsourcing

 

Ułatwienia dla eksporterów

Zmiana w zakresie ułatwień dla eksporterów ma dostosowywać się do realiów i warunków biznesowych. Termin zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie z 2 do 6 miesięcy. Oznacza to wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki. Może to być szczególnie przydatne w eksporcie na wschód, opartym o zaliczki. 

Spójne kursy walut VAT dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego

Dla uniknięcia rozbieżności wynikającej z obecnej konieczności obliczania stawek VAT i CIT według różnych kursów (inne daty: sprzed wystawienia faktury – VAT /lub sprzed wykonania usługi – CIT) projekt SLIM VAT ma je ujednolicić. Opcjonalnie podatnik będzie mógł się zdecydować na jeden wspólny kurs walut dla VAT i podatku dochodowego.

Przewidywane korzyści dla biznesu

Zmianą przewidywaną w projekcie SLIM VAT jest m.in. wydłużenie terminu złożenia deklaracji VAT z 3 do 4 miesięcy (do odliczenia VAT naliczonego, przy rozliczeniach miesięcznych) Zmniejszy to liczbę korekt składanych deklaracji, co oszczędzi czas zarówno przedsiębiorcom, jak i administracji podatkowej.

Ustawa da również na przykład możliwość odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe w celu ich odsprzedaży (z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta). Zwiększy także limit zakupu prezentów o małej wartości (bez obowiązków formalnych) z 10 do 20 zł.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy