ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW

Użytkownik ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym treści i fotografii rozpowszechnianych przez firmę Banach Outsourcing Sp. z o.o. na stronie internetowej banachoutsourcing.pl jedynie w celach informacyjnych i w ograniczonej formie.

Dozwolony jest użytek, w ramach którego Użytkownik może zamieścić w swoim serwisie internetowym tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronie banachoutsourcing.pl/feed, pod warunkiem, że:

a) w miejscu, w którym zostały opublikowane fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej”, który będzie również linkiem aktywnym, przekierowującym w sposób bezpośredni do dalszej części artykułu na stronie banachoutsourcing.pl. Tytuł linku (z ang. anchor text), który będzie kierować bezpośrednio do artykułu źródła, musi odpowiadać tytułowi danego artykułu źródłowego.

b) zapewni, że linki kierujące do strony banachoutsourcing.pl, z którego pochodzi artykuł, jak również strony internetowe serwisu Użytkownika, na których zostaną zamieszczone fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.

Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych na stronie banachoutsourcing.pl, wykraczające poza niniejsze warunki, wymaga pisemnej zgody firmy Banach Outsourcing Sp. z o.o.