Skip to main content

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała o planach przeprowadzenia kontroli w 52 tysiącach zakładów pracy, w celu weryfikacji przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. Pracodawcy powinni przygotować się na kontrole w zakresie obowiązujących procedur i instrukcji, oceny ryzyka zawodowego czy prac szczególnie niebezpiecznych.

PIP chce kontrolować stosowanie przepisów prawa pracy związanych m.in. z wypłacaniem wynagrodzeń przy obniżeniu wymiaru czasu pracy, pracą zdalną czy udzielaniem urlopów.

 

Co może się znaleźć na celowniku PIP?

W związku z zakwalifikowaniem SARS-COV-2 do trzeciej grupy zagrożeń biologicznych da pracowników (zgodnie z rozporządzeniem MZ z 11 grudnia 2020), bezpieczeństwo oraz procedury prewencyjne w tym zakresie będą teraz sprawdzane przez PIP.

Pracodawca przygotowując się do kontroli inspektorów PIP powinien:

  • sporządzić i zaktualizować wykaz prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika;
  • zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego poprzez identyfikację potencjału zagrożenia, uwzględniając rodzaj wykonywanych czynności oraz liczbę osób narażonych.

 

Jakie dokumenty może sprawdzać PIP podczas kontroli?

Podczas kontroli stanu BHP inspektorzy mają dokonywać wizji lokalnych wybranych stanowisk. Ponadto mają sprawdzać dokumentacje pracownicze czy regulaminy pracy. Mogą również sprawdzić:

  • instrukcje i procedury przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się koronawirusa;
  • zaktualizowane oceny ryzyka zawodowego,
  • protokoły badające przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy oraz karty wypadków;
  • dokumentację prac szczególnie niebezpiecznych;
  • certyfikację maszyn i urządzeń w zakresie ich bezpiecznego użytkowania.

Jak PIP może przeprowadzić kontrolę?

Państwowa Inspekcja Pracy nie musi zapowiadać kontroli. Może ją przeprowadzić bez uprzedzenia, jednak inspektorzy muszą okazać legitymację służbową oraz odpowiednie upoważnienie.

PIP może jednak uprzedzić pracodawcę o zamiarze przeprowadzenia wysyłając stosowne pismo; może się na to zdecydować jedynie wtedy, gdy nie wpłynie to na przebieg kontroli.

 


Obecnie, ze względu na pandemię, zalecane są kontrole w formie zdalnej oraz hybrydowejKontrole zdalne będą przeprowadzane tylko za zgodą pracodawcy. Inspektor może je przeprowadzić za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznych środków komunikacji – z wykorzystaniem ePUAP, poczty elektronicznej czy wideokonferencji. Kontrole hybrydowe natomiast będą przeprowadzane, gdy sytuacja będzie wymagać również bezpośredniej wizyty inspektora w siedzibie pracodawcy, np. dla sprawdzenia zabezpieczenia pracowników w miejscu pracy przed wypadkami.

 

Źródło opracowania: prawo.pl

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy