Skip to main content

Czekają nas dalsze uproszczenia w rozliczaniu podatku od towarów i usług – pakiet SLIM VAT2.

 

Rząd 26 maja przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Pakiet SLIM VAT2 to kilkanaście zmian, które zdejmą z przedsiębiorców wiele obowiązków. Większość uregulowań wejdzie w życie 1 października 2021 roku.

To kolejna taka inicjatywa po pakiecie Slim VAT. Ten wszedł w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 roku. Zdaniem inicjatora projektu, Ministerstwa Finansów, czas już na kolejne ułatwienia. Dopominali się o nie przedsiębiorcy, a sprzyja im rozwinięta technologia.

 

Jakie zmiany przyniesie SLIM VAT2?

  • Wprowadzona zostanie m.in. regulacja, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określać będzie wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport.
  • Zlikwidowany zostanie warunek uzależniający dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • Podmiot, rozliczający podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, będzie mógł dokonać korekty deklaracji, jeśli w pierwotnej deklaracji nie rozliczył podatku w prawidłowej wysokości.
  • Łatwiej będzie z odliczaniem VAT-u na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – wydłużony zostanie termin na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd.
  • Zajdą też kolejne zmiany w rozliczaniu ulgi na złe długi – mniej będzie stawianych warunków dla możliwości skorzystania z tej ulgi, poszerzy się jej zakres i wydłuży termin na skorzystanie z niej.
  • Możliwe będą odliczenia VAT po upływie terminu na „bieżąco” – nastąpi rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji. Opcjonalnie zostanie dopuszczona możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
  • Uregulowana zostanie kwestia uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
  • Będzie też możliwa zgoda na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli zaległości podatkowe podatnika zostały odroczone lub rozłożone na raty, a także przeznaczenie środków z rachunku VAT na uregulowanie składki KRUS.

 

Efektem Brexitu są zmiany definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”. Wyspiarskim wyjątkiem jest jednak Irlandia Północna, gdzie nadal obowiązują unijne regulacje dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów.

 

Zalety SLIM VAT 2 okiem resortu finansów

SLIM VAT 2 to pakiet 15 uproszczeń w rozliczeniu podatku VAT. Podatnicy nie będą już musieli wskazywać choćby przyczyny korekty faktur, zrezygnujemy także z duplikatów faktur jako instytucji obowiązkowych – informował dziennikarzy już w kwietniu wiceminister finansów Jan Sarnowski. – Wydłużymy również możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Większość rozwiązań realizowana będzie poprzez zmiany o charakterze ustawowym. Jeśli uproszczenie można wprowadzić rozporządzeniem, a tak jest w przypadku uznania biletu za fakturę, wdrażamy je znacznie szybciej.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy