Skip to main content

7 lutego Parlament Europejski przyjął przepisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia nr 2012/260 oraz 2021/1230. Akt w sprawie płatności natychmiastowych jest odpowiedzią na potrzebę modernizacji płatności w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). To duża wygoda dla obywateli, ale także konkurencja dla pozaunijnych kart kredytowych.

Co ulega zmianie?

Nowe regulacje umożliwiają wykonywanie transgranicznych operacji w walucie euro w każdym banku i to natychmiastowo. Przelewy w walucie euro na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w Unii Europejskiej mają być oferowane przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez możliwości ustalania godzin odcięcia lub ograniczania przetwarzania szybkich płatności tylko do dni roboczych.

Płatnicy powinni być poinformowani w ciągu dziesięciu sekund o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom.

Ponadto, w rozporządzeniu zabroniono bankom pobierania dodatkowych opłat za realizację takich przelewów. Koszt tych operacji dla zleceniodawców i odbiorców nie może być wyższy niż w przypadku innych transakcji polecenia przelewu w euro.

Zgodnie z projektem opłaty pobierane przez dostawców usług płatniczych za wysyłanie lub odbieranie płatności w euro poprzez szybkie płatności powinny być nie wyższe niż opłaty tego samego dostawcy za wysyłanie lub odbieranie tradycyjnych przelewów kredytowych w euro. Obowiązek ten będzie obowiązywać wszystkich dostawców usług płatniczych oferujących szybkie płatności w euro, w tym tych, którzy nie są zobowiązani do oferowania takich płatności (takich jak instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego).

Harmonogram zmian

Środki pieniężne mają być bezproblemowo przekazywane pomiędzy poszczególnymi krajami UE. Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, będą musiały stosować te zasady w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro. Przepisy te jednak zostaną wprowadzone w tych krajach po dłuższym okresie przejściowym.

Wprowadzenie ww. obowiązków dostawców usług płatniczych będzie stopniowane w następujący sposób:

  • odbieranie szybkich płatności w euro przez dostawców usług płatniczych w strefie euro: 6 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia;
  • wysyłanie szybkich płatności w euro przez dostawców usług płatniczych w strefie euro: 12 miesięcy po wejściu w życie;
  • odbieranie szybkich płatności w euro przez dostawców usług płatniczych spoza strefy euro: 30 miesięcy po wejściu w życie;
  • wysyłanie szybkich płatności w euro przez dostawców usług płatniczych spoza strefy euro: 36 miesięcy po wejściu w życie.

Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych

Przepisy nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek dysponowania mechanizmami wykrywania oszustw, błędów i zapobiegania im. Dostawcy powinni bez dodatkowych opłat świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy. Mają za zadanie także sprawdzać, czy któryś z klientów podlega sankcjom lub innym środkom ograniczającym związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Jeśli dostawca usług płatniczych nie będzie stosować się do nałożonych rozporządzeniem obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom, istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania w sytuacji poniesienia szkody finansowej.

Od kiedy obowiązuje?

Regulacja wchodzi w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie tego rozporządzenia.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy