Skip to main content

1 sierpnia 2023 roku weszły w życie regulacje związane z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium w Polsce. Zgodnie z nimi, przedsiębiorstwa ponownie są zobowiązane do raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Tym samym, od tej daty biegnie też termin przedawnienia związany z przedstawieniem raportu. Na czym tak naprawdę polega raportowanie MDR? Jakich terminów trzeba przestrzegać?

Czym jest raportowanie schematów podatkowych? (MDR)

MDR to skrót pochodzący od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa, które wiążą się z obowiązkiem przedkładania raportu z informacjami o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Na niektóre podmioty nakładają nie tylko obowiązki raportowe, ale nakazują im także wprowadzenie specjalnej procedury wewnętrznej.

W Polsce przepisy dotyczące MDR zostały wprowadzone w celu wdrożenia w życie unijnej Dyrektywy DAC6. Jednak w rzeczywistości zakres krajowych regulacji jest zdecydowanie szerszy, niż tych wskazanych w wyżej wspomnianej dyrektywie. Czynności podatkowe, które podpadają pod obowiązek składania raportów to te, których przynajmniej jedną ze stron jest podatnik. Obowiązek dotyczy także czynności powodujących niepowstanie lub powstanie obowiązku podatkowego. Ustawa o Ordynacji podatkowej z dnia 1 stycznia 2019 r. wyróżnia kilka dodatkowych warunków, które warto poznać, aby uniknąć niewywiązania się ze zobowiązań.

Kto i kiedy jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych? 

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) dotyczy trzech kategorii podmiotów. Pierwszą z nich jest promotor, czyli osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która wdraża uzgodnienie, zarządza nim lub opracowuje i oferuje je. Dotyczy to w szczególności pracowników instytucji finansowych doradzających klientom oraz prawników (adwokatów i radców prawnych). Kolejna kategoria to wspomagający – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – czyli podmioty wykonujące zadania takie, jak wskazane wyżej, ale w szczególności są to biegli rewidenci, dyrektorzy finansowi, banki, a także usługodawcy prowadzący księgi rachunkowe. Ostatnia kategoria to korzystający, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. To u tego podmiotu odbywają się przygotowania do uzgodnienia lub dokonania czynności służącej wprowadzeniu tego uzgodnienia.

Wznowione terminy raportowania schematów podatkowych

Raportowania zostały odroczone ze względu na pandemię COVID-19. Jednak od 1 sierpnia wrócił obowiązek składania raportów. Po tej dacie znów należy wywiązywać się ze zobowiązania w terminie co do zasady 30 dni, co wynika z przepisów Ordynacji podatkowej. Obowiązki informacyjne składane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zarówno promotora, korzystającego i wspomagającego w różnym zakresie i czasie. Niewypełnianie obowiązków MDR jest przedmiotem regulacji Kodeksu Karnego Skarbowego. Zgodnie z jego przepisami niedopełnienie obowiązków w zakresie raportów (MDR) może skutkować nałożeniem kary nawet 2 mln złotych!

Aby prawidłowo składać raporty schematów podatkowych (MDR) warto dobrze zapoznać się z Objaśnieniami podatkowymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów 31 stycznia 2019 r. Należy mieć jednak na uwadze, że występuje wiele niejasności dotyczących tych przepisów. W razie wątpliwości warto więc zasięgnąć rady profesjonalisty.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy