Skip to main content

W miniony weekend Sejm przegłosował, a Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia ponowne przeliczenie podstawy zasiłków oraz ich wsteczne wyrównanie – zwłaszcza w przypadku kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich!

 

W czwartek 9.10.2020 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków. W przypadku osób przebywających na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim, które zostały objęte wynikającym z Tarczy Antykryzysowej obniżeniem wymiaru czasu pracy, istnieje możliwość ubiegania się o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczeń i ich wyrównanie.

Treść ustawy jest dostępna pod tym linkiem (klik).

Jeśli masz pytania dotyczące tego zagadnienia lub potrzebujesz wsparcia w zakresie kadr lub płac, skontaktuj się z nami >>

W czym tkwił problem z zasiłkami m.in. macierzyńskimi?

Ustawodawca wprowadzając w życie Tarczę Antykryzysową dał pracodawcom możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracownika, jedynie w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Miało to na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie pracodawcy, ale niestety przyniosło negatywne skutki dla tych pracowników, których zasiłki były wypłacane na podstawie wyliczeń z obniżonego wynagrodzenia (po obniżeniu wymiaru czasu pracy).

Zgodnie z art. 40 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli nastąpiła zmiana w umowie o pracę (lub innej na podstawie której powstał stosunek pracy) w kwestii wymiaru czasu pracy, podstawą do wyliczenia zasiłku stawało się wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Co się zmieniło w sprawie zasiłków i od kiedy?

Na podstawie nowelizacji ustawy z minionego weekendu, wspomniany przepis z art. 40 nie będzie już stosowany. Dodany art. 31zy(13) zakłada, że osobom, którym:

  • obniżono wymiar czasu pracy na podstawie 15g (z mocą od 31.03 br.) lub na podstawie art. 15gb (z mocą od 24.06 br.) lub
  • wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia, niż wynikające z umów o pracę na podstawie 15zf (z mocą od 31.03 br.) lub na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 (z mocą od 26.08 br.),

przysługuje możliwość ponownego przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego od 10 października (z wyżej wymienioną mocą wsteczną).

Powyższa zmiana odnosi się do sytuacji, gdy redukcja czasu pracy lub wdrożenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia miało miejsce podczas pobieranego wcześniej zasiłku, bądź o ile między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie występowała przerwa lub wynosiła poniżej trzech miesięcy.

 

Jak potwierdził na konferencji prasowej wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed przytaczany przez portal TVN24.pl, „Osoby, które były na zasiłkach chorobowych, czy na zasiłkach macierzyńskich, miały obniżony wymiar czasu pracy i pobierały obniżone wynagrodzenie, otrzymają też wyrównanie od tego momentu, w którym ten zasiłek pobierały”.

 

Banach Outsourcing

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy