Skip to main content

Rozporządzenie przedłużające o 6 miesięcy terminy przekazania przez niektórych płatników zaliczek na PIT objęło szerszą grupę płatników, niż początkowo założył ustawodawca. Którzy płatnicy z tego skorzystają?

 

Tydzień temu w Dzienniku Ustaw RP pojawiło się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Zostało opublikowane pod poz. 2054. Tego samego dnia weszło w życie.

Objęło branże najbardziej dotknięte obostrzeniami, wprowadzonymi przez rząd 24 października 2020 roku – na czele z branżą gastronomiczną, rozrywkową, sprzedaży detalicznej oraz fitness.

 

Dla kogo zaliczki na PIT opóźnione o pół roku?

Poniżej lista branż – wg kodów PKD – które mogą pół roku później przekazać wpłaty zaliczek na PIT, pobrane od pracowników za październik, listopad i grudzień 2020 roku, a także zryczałtowany podatek.

47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

 

Odroczenie o pół roku terminów wpłaty zaliczek na PIT

Wspomniane odroczenie dotyczy – wg treści rozporządzenia – tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (wspomniane w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. poz. 1842), którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według ww. kodów PKD wspomnianą działalność, jako przeważającą.

 

Aktualne terminy wpłaty zaliczek na PIT

Termin wpłaty podatku pobranego:

  • za październik – został przedłużony do 20 maja 2021 r.;
  • za listopad – do 20 czerwca 2021 r.;
  • za grudzień – do 20 lipca 2021 roku.

Półroczne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na PIT przez płatników składek ma – zdaniem ministra Tadeusza Kościńskiego – „złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych branż i przyczynić się do poprawy płynności finansowej firm”.

 

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego rozliczeń podatku, skontaktuj się z nami >> 

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy