Przygotowana przez rząd Strategia Demograficzna 2040 ma sprawić, że w Polsce zacznie przychodzić na świat więcej dzieci. Ma się tak stać m.in. dzięki zmianom w Kodeksie pracy, wprowadzającym liczne udogodnienia dla rodziców. Rozpoczynają się właśnie szerokie konsultacje społeczne na temat proponowanych rozwiązań.   Strategia Demograficzna 2040, to długofalowe projekty z różnych dziedzin, mające usunąć przeszkody,…

Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnoprawnych zyskają prawo do tych samych urlopów, które przysługują etatowcom?   W myśl nowej definicji pracownika, ma się nim stać także osoba długotrwale wykonująca pracę na rzecz jednej firmy, zazwyczaj na umowie cywilnoprawnej. Dzięki temu zyska ona prawo do korzystania z urlopów. Mają je też mieć samozatrudnieni. Tak zakłada projekt…

W nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca 2021 nastąpi zmiana czasu – zegary przesuniemy o godzinę wprzód z 2.00 na 3.00. Dla pracowników, którzy będą w tym czasie w pracy oznacza to, że przepracują o jedną godzinę mniej. Co z ich wynagrodzeniem, gdy pracują w oparciu o stawkę godzinową?   Jeśli masz…

Minął prawie rok od początku pandemii, ale ostatecznych regulacji dotyczących pracy zdalnej i rozwiązania kwestii dodatkowych kosztów ponoszonych przez pracowników wciąż nie ma. Jednak, jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, wszystko wskazuje na to, że rekompensaty dla pracowników będą, ale bez ustawowej wysokości. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się…

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała o planach przeprowadzenia kontroli w 52 tysiącach zakładów pracy, w celu weryfikacji przestrzegania przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii. Pracodawcy powinni przygotować się na kontrole w zakresie obowiązujących procedur i instrukcji, oceny ryzyka zawodowego czy prac szczególnie niebezpiecznych. PIP chce kontrolować…

Maseczki pozostały obowiązkowe w zakładach pracy, a nieobowiązkowe w zakładach użyteczności publicznej, chyba że – odpowiednio – pracodawca lub zarządzający budynkiem postanowią inaczej.   Po 4 dniach obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej (pisaliśmy o tym tutaj >) ustawodawca wycofał się z kontrowersyjnych zapisów i poprawił swoje rozporządzenie….

Sejm uchwalił przepisy wydłużające obowiązywanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 grudnia 2020 roku. Przypominamy komu i w jakich okolicznościach to świadczenie przysługuje.   Zgodnie z opublikowanym w miniony weekend rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, świadczenie to przysługuje w wydłużonym…

28 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z decyzją do 27 grudnia 2021r. będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa. Maseczki będą musieli nosić wszyscy pracownicy, jeżeli nie przebywają sami w pomieszczeniu. Obowiązek obejmuje całe miejsca pracy, w szczególności…

Od nowego roku, tj. od stycznia 2021, będzie trzeba informować ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem. Pracodawcy będą mieli 7 dni na zgłoszenie zawarcia tego typu umowy. Nowy przepis wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a pierwotnie został zawarty w tzw. pierwszej…

W miniony weekend Sejm przegłosował, a Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia ponowne przeliczenie podstawy zasiłków oraz ich wsteczne wyrównanie – zwłaszcza w przypadku kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich!   W czwartek 9.10.2020 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków. W przypadku osób przebywających na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim, które zostały…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: