Maseczki pozostały obowiązkowe w zakładach pracy, a nieobowiązkowe w zakładach użyteczności publicznej, chyba że – odpowiednio – pracodawca lub zarządzający budynkiem postanowią inaczej.   Po 4 dniach obowiązywania nakazu zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej (pisaliśmy o tym tutaj >) ustawodawca wycofał się z kontrowersyjnych zapisów i poprawił swoje rozporządzenie….

Sejm uchwalił przepisy wydłużające obowiązywanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 grudnia 2020 roku. Przypominamy komu i w jakich okolicznościach to świadczenie przysługuje.   Zgodnie z opublikowanym w miniony weekend rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, świadczenie to przysługuje w wydłużonym…

28 listopada weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z decyzją do 27 grudnia 2021r. będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa. Maseczki będą musieli nosić wszyscy pracownicy, jeżeli nie przebywają sami w pomieszczeniu. Obowiązek obejmuje całe miejsca pracy, w szczególności…

Od nowego roku, tj. od stycznia 2021, będzie trzeba informować ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem. Pracodawcy będą mieli 7 dni na zgłoszenie zawarcia tego typu umowy. Nowy przepis wynika z nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a pierwotnie został zawarty w tzw. pierwszej…

W miniony weekend Sejm przegłosował, a Prezydent podpisał ustawę, która umożliwia ponowne przeliczenie podstawy zasiłków oraz ich wsteczne wyrównanie – zwłaszcza w przypadku kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich!   W czwartek 9.10.2020 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków. W przypadku osób przebywających na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim, które zostały…

W Polsce istnieje kilka grup zawodowych posiadających rozbudowane przywileje, przede wszystkim natury finansowej, takie jak dodatkowe nagrody pieniężne, trzynaste i czternaste pensje lub otrzymanie procentowej wysokości wynagrodzenia za dany przepracowany okres. Od lat kolejne rządy próbują w pewnym stopniu ograniczyć niektóre z korzyści będących najbardziej uciążliwymi dla finansów państwa, jednak poszczególne związki zawodowe skutecznie odpierają…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: