„Obserwujemy i doświadczamy na co dzień, jak technologia dyktuje znaczące zmiany w gospodarce światowej. Odwieczna chęć zwiększania przychodów i obniżania kosztów przekierowała uwagę zarządzających z tradycyjnych modeli biznesowych do tych zwinnych i cyfrowo zaawansowanych. Tak gwałtownie zmieniający się krajobraz biznesu w połączeniu ze zmianami regulacyjnymi powoduje, że firmy, szukając rozwiązań zapewniających ciągle wyższą jakość…

Członkowie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mają szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o działanie w imieniu spółki, jednak nie każdy pamięta, że ciąży na nich również odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania. W Kodeksie spółek handlowych przyjęto, że odpowiedzialność za nie ponosi spółka, a nie wspólnicy czy zarząd. Mimo to prawnie zostały określone pewne sytuacje, gdy…

Kiedy powstaje rada nadzorcza w spółce z o.o.? Rada nadzorcza może powstać w spółce z o.o., w której kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tysięcy złotych i ma ona ponad 25 wspólników. Może istnieć również, jeśli spółka nie spełnia tych wymogów, będzie ona wtedy organem fakultatywnym, jeśli zostanie powołana przez zgromadzenie wspólników. Musi składać się…

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełni bardzo ważną rolę, ponieważ prowadzi jej wszystkie sprawy, a także reprezentuje ją na zewnątrz. Jego członkami mogą być wspólnicy spółki, a także osoby trzecie, powoływani i odwoływani są dzięki uchwale wspólników, chyba że inaczej zostało zapisane w umowie spółki. Każdy z członków zarządu może być powołany oddzielnie, ponadto można…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: