1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT (tzw. biała lista), który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów (wspominaliśmy o nim w naszym wrześniowym newsletterze). Przypominamy, że we wspomnianym wykazie znajdują się numery firmowych rachunków…

Rząd nie rezygnuje z opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC – controlled foreign corporation). Pierwsze założenia zostały opracowane jeszcze w 2013 roku z zamiarem wprowadzenia ich w życie z początkiem 2014 roku, jednak tak się nie stało. Nowy projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku, a przepisy mają…

Wiele brakuje organom administracji podatkowej do tego, aby móc powiedzieć, że działają efektywnie. Systematycznie wprowadzane są jednak zmiany dążące do poprawy obsługi podatników oraz wzmocnienia innych podstawowych funkcji administracji podatkowej. Tym razem Ministerstwo Finansów wdraża kilka zmian w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Inną…

Ministerstwo Finansów w ramach działań zwiększających stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiających efektywność administracji podatkowej planuje wiele zmian i nowości w systemie fiskalnym wprowadzanych systematycznie do roku 2017. Jednym z najważniejszych zadań jest informatyzacja obsługi podatników, a szczególnie informatyzacja gromadzenia i wymiany informacji podatkowych, między innymi w celu uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w…

Regularne otrzymywanie faktur za media oraz ich specyfika nie są obce nikomu, kto prowadził kiedykolwiek działalność gospodarczą. Energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne oraz radiowe – bez nich prowadzenie działalności nie byłoby możliwe. Jakie zatem zmiany w zakresie ewidencjonowania tych opłat weszły w życie wraz z wejściem roku 2014?

Rok 2014 przyniósł ze sobą bardziej lub mniej rewolucyjne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług dotyczące terminu wystawienia faktury, powstania obowiązku podatkowego czy sposobów rozliczenia. Do tej grupy zalicza się również wprowadzenie nowych możliwości uzyskania statusu podatnika zwolnionego z regulowania ciężaru, jakim jest VAT oraz radykalna zmiana w zakresie opodatkowania środków trwałych będących…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: