KATARZYNA BANACH

IMG_4291Katarzyna Banach,

Prezes Zarządu, CEO Banach Outsourcing

Absolwentka Wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami oraz programu biegłego rewidenta (CPA). Członek Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). W latach 2010-2014 członek Outsourcing Advisory Committee  przy Grant Thornton International.

Trzykrotnie zaliczona do grona najbardziej wpływowych osób polskiego outsourcingu – w ramach Listy 100. kwartalnika „Outsourcing Magazine”, a także zestawień Who is Who corocznych raportów „Gazety Finansowej”.

Prowadzone przez nią w minionych latach zespoły wielokrotnie zdobywały tytuł Rzetelnego Outsourcera – w roku 2008, 2011, 2012 i 2013.

Katarzyna Banach swoją 30-letnią karierę zawodową w branży outsourcingu księgowo-finansowego oraz płacowo-kadrowego zaczynała od Spółdzielni Pracy Tech-Mark, gdzie finalnie objęła stanowisko prezesa, była również głównym księgowym w spółce Fibak Investment Group. W latach 1997-2014 pełniła funkcję Partnera Zarządzającego w Grant Thornton Frąckowiak, a także wspólnika w latach 2005-2014.

Ostatecznie w 2014 roku powołała do życia spółkę Banach Outsourcing, szukając ujścia da PASJI do swobodnego kształtowania oraz możliwości dostarczania profesjonalnych usług finansowo-księgowych i płacowo-kadrowych na światowym poziomie.

Swoją firmę Katarzyna Banach firmuje własnym nazwiskiem oraz całym zawodowym dorobkiem, dlatego w codziennej pracy podległego zespołu stawia na mistrzostwo merytoryczne, doskonałość procesów oraz innowacyjne rozwiązania wspierające współpracę z klientami.

Bogate zawodowe doświadczenie Katarzyny Banach obejmujące ponad 1000 zrealizowanych kontraktów dla klientów z Europy Zachodniej i Polski, to m.in.:

  • umiejętności tworzenia polityki rachunkowości, procedur i zasad prowadzenia dokumentacji rachunkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, weryfikacji dokumentacji księgowej dla celów zamknięcia miesiąca w zakresie aspektów podatkowych i księgowych, sporządzania sprawozdań zarządu, deklaracji podatkowych, budżetów i analiz finansowych, działań kontrolingowych etc.,
  • działania z zakresu monitoringu procesów i ich optymalizacji,
  • zdolności efektywnego wdrażania usług outsourcingu księgowo-finansowego oraz kadrowo-płacowego w podmiotach każdej wielkości, branży i sektora – od kilkuosobowych firm po wielonarodowe, wielooddziałowe struktury; celem usług outsourcingowych wdrażanych przez Katarzynę Banach jest dostarczenie klientom wymiernych korzyści, takich jak: oszczędności kosztowe, uproszczenie struktur organizacyjnych, dywersyfikacja ryzyka operacyjnego, organizacyjne know-how usług rachunkowych;
  • organizacyjna obsługa fuzji i przejęć,
  • zarządzanie zespołami – od kliku po kilkusetosobowe (w tym rozproszone geograficznie) oraz nadzorowanie systemu ocen i awansów,
  • praca w różnych systemach finansowych i księgowych, m.in. SAP, Navision, Exact, SoftLab, eNova oraz w międzynarodowym środowisku w oparciu o nowoczesne narzędzia wspierające zdalną współpracę, m.in. Quicker, Share Point, Mercury, Onesource.