GRZEGORZ WOJTKOWIAK

grzegorz_wojtkowiakGrzegorz Wojtkowiak – doktor nauk ekonomicznych (specjalność zarządzanie). Prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego zarządzając kilkuosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania, finansów i podatków. Na stałe współpracuje z kancelariami prawnymi, firmami doradczymi i spółkami, w tym również notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jego specjalizacja to projekty restrukturyzacyjne (w tym także ocena i przygotowywania projektów inwestycyjnych czy wsparcie operacyjne) oraz kadrowe (w zakresie rozwiązań kontrolingowych oraz systemów wynagrodzeń). Prowadzi również projekty biznes coaching’u dla wybranych grup menadżerów.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest autorem wielu artykułów.

Prywatnie chętnie majsterkuje, a w sezonie aktywnie uprawia kajakarstwo morskie i narciarstwo biegowe.