Skip to main content

We wtorek 26 stycznia weszły w życie przepisy zapewniające osobom oddającym krew lub jej składniki w czasie pandemii aż dwa dni wolne od pracy. Ponadto można liczyć na 33% zniżki na przejazdy komunikacją zbiorową na podstawie jednorazowych biletów, jednak pod określonymi warunkami.

Kiedy dawcy krwi mogą skorzystać z dwóch dni wolnego?

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do ustawy z 21 stycznia o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw pracownikowi będącemu dawcą krwi lub jej składników, przysługują dwa dni wolne od pracy. Zwolnienie z obowiązku wykonywania czynności służbowych dotyczy dnia oddania krwi lub jej składników oraz następującego po nim, ale – UWAGA – tylko w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Za tę nieobecność w pracy przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy ustalone jak za urlop wypoczynkowy, przy czym składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres nie wykonywania pracy (obliczając urlop bierze się pod uwagę 3 poprzednie miesiące).

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z Banach Outsourcing >>

 

33% zniżki na transport zbiorowy dla dawców krwi

W okresie stanu epidemii  lub zagrożenia epidemiologicznego, ozdrowieńcy którzy oddali krew lub osocze mogą skorzystać z 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu. Dotyczy to pociągów osobowych i pospiesznych (w 1 i 2 klasie), innych pociągów (tylko w drugiej klasie) oraz autobusów.

Ulga przysługuje jednak tylko dawcom, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po przebyciu COVID-19.

 

Dokumenty poświadczające uprawnienia dawców

Ozdrowieniec chcący skorzystać z wolnych dni musi pokazać zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Dla skorzystania z ulgi na przejazdy należy przedstawić zaświadczenie o przekazaniu co najmniej 3 donacji, wydanego również przez ww. organy.

Z uprawnień można korzystać przez sześć miesięcy od wystawienia zaświadczenia.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy