Skip to main content

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ze względu na obecną sytuację pandemiczną zostaje przedłużony o kolejne dwa tygodnie, tj. do 28 lutegoBędzie przysługiwać na dotychczasowych zasadach rodzicom dzieci do 8 lat oraz rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych.

 

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Rodzice lub opiekunowie posiadający stałą pensję – z wynagrodzenia za pracę – mogą otrzymać 80% tego wynagrodzenia. Wypełniając wniosek należy wziąć pod uwagę, że zasiłek przysługuje za każdy dzień opieki nad dzieckiem, również weekendy i dni wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego prowadzenia kadr czy płac, skontaktuj się z Banach Outsourcing >>

 

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego należy złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy lub zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (do pobrania na stronie ZUS). Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy