Skip to main content

Sejm uchwalił przepisy wydłużające obowiązywanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 grudnia 2020 roku. Przypominamy komu i w jakich okolicznościach to świadczenie przysługuje.

 

Zgodnie z opublikowanym w miniony weekend rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, świadczenie to przysługuje w wydłużonym okresie – od 30 listopada do 24 grudnia.

 

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy w grudniu?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeśli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
  • gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii;
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych:

  • w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • w wieku do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

a także osób pełnoletnich i w wieku do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie to, w przypadku osób niepełnosprawnych pełnoletnich, przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu pandemii placówki, do której uczęszcza dana osoba dorosła (tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatów terapii zajęciowej czy innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze).

W pozostałych przypadkach (tj. dzieci niepełnosprawnych do lat 16 i 18) dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale także w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki (np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych), albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu epidemii.

Kiedy dodatkowy zasiłek nie przysługuje?

Tak jak w minionym okresie (czyli od 9 do 29 listopada br.) dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeśli:

  • drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego),
  • gdy szkoła zapewnia takiemu dziecku opiekę (np. dzieciom z klas I-III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa – zgodnie z aktualnymi przepisami) i rodzic z tej opieki skorzysta,
  • gdy rodzic zdecyduje o nieposłaniu dziecka do placówki edukacyjno-wychowawczej ze względu na pandemię, mimo że placówka będzie zapewniała opiekę nad dzieckiem.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy